Samsung UE-43KU6072
UE-43KU6072

Samsung UE-43KU6072

Цена на изплащане:31.99 лв./мес.
Цена в брой:639.98 лв.
  • 43.0" (108 см.) LED TV
  • Ultra HD 3840 x 2160
  • Smart TV
  • HDMI: x3
Моля, изберете: илиилиили
с абонамент за:
и цена:
Абонаментен планЦена на изплащане
за устройство
Месечна такса за
абонаментен план
Общо такси на месец за
устройство и абонаментен план
Мтел премиум 200информация
препоръчителен план
31.99 лв.
55.98
Мтел разширен+ 100информация
35.50 лв.
46.96
Мтел разширен 75информация
35.50 лв.
36.96
Мтел стандартен 50информация
35.99 лв.
31.96
Мтел смарт 25информация
36.99 лв.
19.99
Мтел ТВ премиуминформация
36.99 лв.
45.98
Мтел ТВ разширен +информация
36.99 лв.
26.98
Мтел ТВ разширенинформация
36.99 лв.
22.98
Мтел ТВ стандартенинформация
36.99 лв.
17.98
Мтел ТВ смартинформация
36.99 лв.
11.99
Виж всички тарифни планове
Производител:SamsungМодел:UE-43KU6072
Тегло:9.7 кг
Ръководство за устройство: Изтегли
  • Всички цени са с ДДС.
  • Посочените цени в брой са валидни при сключване на нов абонамент за съответния тарифен план за срок от 2 години. Цените на изплащане са за месечни вноски по договор за продажба на изплащане за срок от 2 години и нов 2-годишен абонамент за посочения тарифен план.
  • Офертите за закупуване на устройство важат за нови и за съществуващи клиенти с изтекъл или изтичащ в рамките на три месеца договор за абонаментния план.
  • Офертата за продажба в брой или на изплащане е валидна за лица, които към датата на сключване на договора за продажба в брой или на изплащане нямат непогасени задължения към Мобилтел; и за които е налице положителна оценка на кредитоспособността, която позволява сключване на договор при условия на разсрочено плащане на съответната стойност или продажба в брой. Ако клиентът не отговаря на едно от посочените условия, същият не може да сключи договор за продажба на изплащане или продажба в брой.
  • При покупка на устройство с Прима пакет се заплаща цената на устройството без тарифен план и стойността на Прима пакета.
  • За повече информация: *88 и в магазините на Мтел или партньорската мрежа.