Samsung UE-32J4000 LED
UE-32J4000 LED

Samsung UE-32J4000 LED

Цена на изплащане:11.99 лв./мес.
Цена в брой:219.98 лв.
  • 32.0" (81.28 см.) LED TV
  • HD READY 1366 x 768
  • PQI 100
  • HDMI: x2
Моля, изберете: илиилиили
с абонамент за:
и цена:
Абонаментен планЦена на изплащане
за устройство
Месечна такса за
абонаментен план
Общо такси на месец за
устройство и абонаментен план
Мтел премиум 200информация
препоръчителен план
11.99 лв.
55.98
Мтел разширен+ 100информация
16.99 лв.
46.96
Мтел стандартен 50информация
17.50 лв.
31.96
Мтел смарт 25информация
17.99 лв.
19.99
Мтел ТВ премиуминформация
17.99 лв.
45.98
Мтел ТВ разширен +информация
17.99 лв.
26.98
Мтел ТВ разширенинформация
17.99 лв.
22.98
Мтел ТВ стандартенинформация
17.99 лв.
17.98
Мтел ТВ смартинформация
17.99 лв.
11.99
Виж всички тарифни планове
Производител:SamsungМодел:UE-32J4000 LED
Цифров тунер:DVB-T/ DVB-CГаранция:24 месеца
  • Всички цени са с ДДС.
  • Посочените цени в брой са валидни при сключване на нов абонамент за съответния тарифен план за срок от 24 месеца. Цените на изплащане са за месечни вноски по договор за продажба на изплащане за срок от 2 години и нов 2-годишен абонамент за посочения тарифен план.
  • Офертата за продажба на изплащане е валидна за лица, които към датата на сключване на договора за продажба на изплащане нямат непогасени задължения към Мобилтел; и за които е налице положителна оценка на кредитоспособността, която позволява сключване на договор при условия на разсрочено плащане на съответната стойност. Ако клиентът не отговаря на едно от посочените условия, същият не може да сключи договор за продажба на изплащане.
  • При покупка на тeлефон с Прима пакет се заплаща цената на телефона без тарифен план и стойността на Прима пакета.
  • За повече информация: *88 и в магазините на Мтел или партньорската мрежа.