Samsung 40J5100
40J5100

Samsung 40J5100

Цена на изплащане:20.99 лв./мес.
Цена в брой:409.99 лв.
  • 40.0" (101 см.) LED TV
  • Full HD 1920 x 1080
  • PQI 200
  • HDMI x2
Моля, изберете: илиилиили
с абонамент за:
и цена:
Абонаментен планЦена на изплащане
за устройство
Месечна такса за
абонаментен план
Общо такси на месец за
устройство и абонаментен план
Мтел премиум 200информация
препоръчителен план
20.99 лв.
55.98
Мтел разширен+ 100информация
25.99 лв.
46.96
Мтел стандартен 50информация
26.50 лв.
31.96
Мтел смарт 25информация
26.99 лв.
19.99
Мтел ТВ премиуминформация
26.99 лв.
45.98
Мтел ТВ разширен +информация
26.99 лв.
26.98
Мтел ТВ разширенинформация
26.99 лв.
22.98
Мтел ТВ стандартенинформация
26.99 лв.
17.98
Мтел ТВ смартинформация
26.99 лв.
11.99
Виж всички тарифни планове
Производител:SamsungМодел:40J5100
Ъгъл на гледане (дясно/ляво):178Цифров тунер:DVB-T/DVB-C
  • Всички цени са с ДДС.
  • Посочените цени в брой са валидни при сключване на нов абонамент за съответния тарифен план за срок от 24 месеца. Цените на изплащане са за месечни вноски по договор за продажба на изплащане за срок от 2 години и нов 2-годишен абонамент за посочения тарифен план.
  • Офертата за продажба на изплащане е валидна за лица, които към датата на сключване на договора за продажба на изплащане нямат непогасени задължения към Мобилтел; и за които е налице положителна оценка на кредитоспособността, която позволява сключване на договор при условия на разсрочено плащане на съответната стойност. Ако клиентът не отговаря на едно от посочените условия, същият не може да сключи договор за продажба на изплащане.
  • При покупка на тeлефон с Прима пакет се заплаща цената на телефона без тарифен план и стойността на Прима пакета.
  • За повече информация: *88 и в магазините на Мтел или партньорската мрежа.