Samsung Gear S3 Frontier
Gear S3 Frontier

Samsung Gear S3 Frontier

  • Без тарифен план
  • Възможност за свързване с най-различни Android устройства
  • Аксесоар, който пасва на всякакви модни тенденции
Моля, изберете: илиилиили
с абонамент за:
цена:
Абонаментен планЦена на изплащане
за устройство
Месечна такса за
абонаментен план
Общо такси на месец за
устройство и абонаментен план
Цена при запазване на настоящ абонаментен планинформация
33.99 лв.
0.00
Мтел без граници 3XL с Екстра нет+информация
препоръчителен план
33.99 лв.
49.98
Мтел без граници XL с Екстра нет+информация
33.99 лв.
29.98
Мтел без граници L с Екстра нет+информация
33.99 лв.
25.98
Мтел без граници М с Екстра нет+информация
33.99 лв.
21.98
Мтел без граници S с Екстра нет+информация
33.99 лв.
16.98
Мтел без граници 3XLинформация
33.99 лв.
70.99
Мтел без граници 2XLинформация
33.99 лв.
31.99
Мтел без граници XLинформация
33.99 лв.
25.99
Мтел без граници Lинформация
33.99 лв.
21.99
Мтел без граници Минформация
33.99 лв.
17.99
Мтел без граници Sинформация
33.99 лв.
12.99
Виж всички тарифни планове
  • Всички цени са с ДДС.
  • Посочените цени в брой са валидни при сключване на нов абонамент за съответния тарифен план за срок от 24 месеца. Цените на изплащане са за месечни вноски по договор за продажба на изплащане за срок от 2 години и нов 2-годишен абонамент за посочения тарифен план.
  • Офертата за продажба в брой или на изплащане е валидна за физически лица, които към датата на сключване на договора за продажба в брой или на изплащане нямат непогасени задължения към Мобилтел; и за които е налице положителна оценка на кредитоспособността, която позволява сключване на договор при условия на разсрочено плащане на съответната стойност или продажба в брой. Ако клиентът не отговаря на едно от посочените условия, същият не може да сключи договор за продажба на изплащане или продажба в брой.
  • При покупка на устройство с Прима пакет се заплаща цената на устройството без тарифен план и стойността на Прима пакета.
  • За повече информация: *88 и в магазините на Мтел или партньорската мрежа.