oбратно

Формуляр за позиция: Младши специалист Първо ниво обслужване на мобилни услуги

София, Ref. N 9683

Моля попълнете на кирилица.

* Задължителни полета

Дата на раждане ( ДД/ММ/ГГГГ ) *
прикачи
прикачи
Добави още файлове
Максималният размер на файловете, които можете да прикачите е 10 МВ

Декларирам, че предоставям доброволно данните, попълнени в този формуляр и че съм съгласен(а) тези данни да бъдат съхранявани и обработвани от „Мобилтел” ЕАД за целите на настоящия и бъдещ подбор и наемане на работа в компанията, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и останалото действащо законодателство.

Декларирам, че информацията, която дадох по-горе е пълна и вярна.


18-01-2018