Доставчици на продукти и услуги

Бизнес с Мтел

Уважаеми фирми,

Ако проявявате интерес да бъдете доставчик на продукти и услуги на Мобилтел и да участвате в бъдещи
тръжни процедури, моля да се запознаете с приложените документи и попълните заявката по-долу.
Сферите на дейност, по които приемаме заявки са:

  • Маркетинг – сим карти и ваучери, стоки за крайни клиенти (аксесоари за крайни устройства, телефони, таблети, лаптопи, телевизори и др. устройства), ТВ и радио продукции, вътрешна и външна реклама, рекламни стоки и услуги, печатни материали, маркетингови проучвания.
  • Строителство и поддръжка на съоръжения – СМР, проектиране, обзавеждане, климатизация, електричество, канцеларски и хигиенни материали, наеми, хамалски и куриерски услуги, автобусен транспорт, преводачески услуги, хотелски услуги, горива, работно облекло.
  • Информационни Технологии – hardware, software licences, услуги.
  • Мрежово оборудване – мрежово оборудване, системи и услуги.