Игра с DIEMA Xtra

Сключи нов договор за телевизия или интернет и телевизия с включен пакет DIEMA Xtra и можеш да спечелиш 1 от 5 таблета от Мтел.