Защо Прима?

Прима – един пакет за всичките ти нужди!

 • Без обвързване с договор = свобода.
 • Без месечна такса = спестяване.
 • Управление на разходите = контрол.
 • Зареждаш колкото и когато поискаш или когато имаш възможност = удобство.
 • Активираш Прима Допълнителни пакети, когато и каквито пожелаеш = избор.


За да използваш своята Прима карта, е необходимо да я регистрираш в магазин на Мтел или в някой от магазините на нашите партньори.

Попълва се регистрационната форма.

Изменение в законовите правила за регистрация/дерегистрация на предплатени карти

Избор на 10 Прима карти за запазване

Валидност на Прима картата и на текущата сума в Прима картата


Считано от 27.04.2015 г. валидността на всяка презаредената сума (6 лв. или повече) е 90 дни.

Период на валидност
При активиране на Прима карта след 27.04.2015 г. При презареждане на Прима карта (с 6 лв. или повече) след 27.04.2015 г.
Прима карта 396 дни 396 дни
Текуща сума 90 дни 90 дни

 • При презареждане след 27.04.2015 г. и в случаите, в които периодът на валидност на текущата сума е по-дълъг от периода на валидност на сумата, който се предвижда след презареждане (съгласно таблицата по-горе), то валидността на текущата сума и на картата остават непроменени, в съответствие с предходно действащите условия.
 • При презареждане след 27.04.2015 г. и в случаите, в които периодът на валидност на текущата сума е по-кратък от периода на валидност на сумата, който се предвижда след презареждане (съгласно таблицата по-горе), то валидността на текущата сума и на картата се променят съгласно определените Периоди на валидност в таблицата.
 • Ако не бъде направено презареждане в рамките на периода на валидност на текущата сума в Прима картата, клиентът губи сумата по Прима картата.
 • Ако периодът на валидност на Прима картата не бъде удължен чрез презареждане, то Прима картата ще бъде деактивирана автоматично след изтичане на валидността й и конкретният потребител губи правото да използва този мобилен номер.


ВАЖНО!

Начини за проверка на валидност на текуща сума в Прима карта:

 • С новото безплатно Мтел Меню за Прима клиенти *123# може да се следи наличната сума в Прима картата и валидността на наличната сума. За да се достъпи Мтел меню се набира *123# от клавиатурата на телефона и се натиска зелената слушалка или бутона за набиране.
 • След всяко презареждане, клиентът автоматично получава уведомителен SMS с информация за текущата сума след презареждането и нейната валидност (услугата е безплатна).
 • Чрез набиране на код *101# и натискане на бутона за набиране - на екрана на мобилния апарат ще се появи текст с информация за текущата сума и нейната валидност (услугата е безплатна)
 • Чрез обаждане на *88 (0.18лв./обаждане)
 • Чрез Моят Мтел меню в Прима картата (услугата е безплатна)
 • Чрез проверка, след регистрация на www.mtel.bg
 • Чрез услугата Баланс по сметка - автоматично активирана безплатна услуга за Прима клиенти, чрез която на клиента се изпраща информация за текущата сума и нейната валидност. Информацията се изпраща след приключване ползването на всяка платена услуга от страна на клиента (изходящо обаждане, изпращане на SMS, проведена сесия в интернет през мобилно устройство и др.)Начини за проверка на валидност на Прима карта:

 • При активиране на Прима картата клиентът получава уведомителен автоматичен SMS с информация за валидността на Прима картата и наличната сума в нея (услугата е безплатна)
 • С новото безплатно Мтел Меню за Прима клиенти *123# може да се следи валидността на Прима картата. За да се достъпи Мтел меню се набира *123# от клавиатурата на телефона и се натиска зелената слушалка или бутона за набиране.
 • Чрез услугата Баланс по сметка - автоматично активирана безплатна услуга за Прима клиенти, чрез която на клиента се изпраща информация за срока на валидност на Прима картата му, след приключване ползването на всяка платена услуга от страна на клиента (изходящо обаждане, изпращане на SMS, проведена сесия в интернет през мобилно устройство и др.)


Промяна в тарифирането!
Считано от 12.08.2013 г. разговорите на всички Прима карти ще се тарифират на минута, при условие че картата бъде презаредена. Всяка започната минута разговор се отчита и таксува като цяла минута. Така по-лесно следиш баланса в картата си и я използваш пълноценно за разговори с твоите близки и приятели. Начинът на тарифиране се запазва до момента на презареждане или до изтичане на активния период на картата. Не важи за Тарифни планове Прима Стандарт и Прима Парти.

Повече информация можеш да получиш като се свържеш с наш Сътрудник Обслужване на клиенти на *88(цена на обаждането – 0,36 лв.) или като посетиш магазин на Мтел.