Защо Мтел?

Кариери

Какво е да работиш в Мтел?

 • Какво е да работиш в Мтел?

  Да работиш в Мтел е...

 • Какво е да работиш в Мтел?

  Да обслужваш клиенти в кол центъра на Мтел е…

 • Какво е да работиш в Мтел?

  Да бъдеш част от екипа на Мтел магазин е…

 • Виж какво е да поддържаш най-качествената мрежа в България

  Да поддържаш най-качествената мрежа в България е…

Ние предлагаме

Ние предлагаме възможности за придобиване на интересен опит и кариерно развитие в динамична, международна работна среда на хора, които припознават нашите корпоративни ценности като свои, ангажирани са да постигат високи резултати и създават стойност за нашите клиенти.

Ние развиваме таланта и лидерския потенциал и високо ценим хората, които поемат инициатива за своето лично и професионално развитие.

Ние се грижим за здравето и благосъстоянието на нашите служители и подпомагаме обществото чрез доброволчески труд и благотворителност.

Кариера в Мтел

Мтел предлага разнообразни възможности и програми за професионално и кариерно развитие. Те са съобразени с професионалните постижения, личните качества и амбицията на служителите.


Обучение за развитие на основни умения

Всеки наш служител следва да притежава и демонстрира умения, които да подпомагат доброто представяне и са в синхрон със стратегията на компанията. Затова Мтел предлага "Библиотека на работното място" за своите служители.


Специализирани обучения

В Мтел съществуват различни методи за усъвършенстване на функционалните знания и умения, специфични за съответните позиции – специализирана литература в библиотеката на Мтел, специализирани курсове, семинари и конференции, електронни обучения, ротация, работа по проекти и други. Методът за обучение на всеки служител се определя индивидуално според специфичните нужди на отдела, в който работи.


Вътрешна стажантска програма

Вътрешната стажантска програма на Мтел е част от стратегията на компанията за подпомагане на професионалната ориентация и реализация на младите служители. Тя предоставя възможности за развитие и разширяване на познанията им в различни области.

Програмата позволява на учащи или наскоро завършили висшето си образование служители да работят за определен период по конкретни задачи в друго звено на компанията.


Кариерно консултиране

Служителите в компанията могат да получат компетентна насока и съвет как да развият своите качества и умения по всяко време. Целта е те да бъдат окуражени да са активната страна в преследването на собственото си кариерно израстване и да им се помогне да достигнат до целта, която са си поставили.


Програма за развитие на таланти

Програмата е създадена, за да идентифицира и развива служители с изявен потенциал, както за поемане на лидерска роля, така и за разширяване на професиотналните им умения и експертност.


Програма за развитие на лидери

Програмата е създадена, за да подпомага мениджърите на Мтел при усъвършенстване на техните лидерски умения според стандартите на Телеком Австрия Груп. Тя е обвързана със стратегическите цели на компанията, а за партньори са привлечени утвърдени международни компании.


Бизнес училище на Телеком Австрия Груп

Бизнес училището на Телеком Австрия Груп предлага възможности за обучение на служителите чрез участието им в специализирани програми и академии. Участниците имат възможност да научат как да бъдат по-иновативни и да споделят опит със служители на другите компании в Групата. Част от портфолиото на бизнес училището на Телеком Австрия Груп са:

 • програма за споделяне и обмен на най-добрите практики в групата;
 • програма за развитие на млади служители с потенциал.

Работна среда

Eкип

Екипът и колегите са най-високо оцененият фактор според ежегодното вътрешно проучване за ангажираността на служителите в Мтел.


Нови технологии

В Мтел работим с най-модерните световни технологии и можем свободно да се усъвършенстваме.


Динамична среда

Всекидневната ни работа е свързана с предизвикателни проекти и различни задачи в една бързо променяща се среда.

При нас всеки ден е едно ново предизвикателство.


Признание

При нас всяко допълнително усилие се забелязва и признава.

Ние ценим хората, които постигат резултати.

Стремим се винаги да даваме и получаваме обратна връзка.

Грижа за хората

Семейство

В Мтел съществуват редица инициативи, насочени към семейството, като:

 • Училище за родители - регулярни лекции на теми, свързани с отглеждането на деца
 • Детска градина
 • Събития за децата на служители
 • Клуб "Мама и татко" предоставя полезна и забавна информация за родители, предложения и препоръки за подготовка, раждане и отглеждане на деца, както и съвети за хранене, обучение, спорт, семейни ценности и други.

Здраве и свободно време

Обръщаме специално внимание на здравето на служителите посредством:

 • Седмица, посветена на здравето, в рамките на която се провеждат множество инициативи и лекции на специалисти.
 • Интранет секция „Докторът съветва“ с полезна информация за здравословен начин на живот, медицински съвети и здравни препоръки.
 • Спортни инициативи, целящи да дадат възможност да опознаем колегите си в неформална среда или просто да се забавляваме и да разпуснем, като Мтел Олимпиада, рафтинг, ски училище, училище по плуване и други.
 • Спортно-възстановителен център за служителите на компанията и техните семейства.