Защо Мтел?

Кариери

Какво е да работиш в Мтел?

 • Какво е да работиш в Мтел?

  Да работиш в Мтел е...

 • Какво е да работиш в Мтел?

  Да обслужваш клиенти в кол центъра на Мтел е…

 • Какво е да работиш в Мтел?

  Да бъдеш част от екипа на Мтел магазин е…

 • Виж какво е да поддържаш най-качествената мрежа в България

  Да поддържаш най-качествената мрежа в България е…

Ние предлагаме

Ние предлагаме възможност да придобиеш богат опит и кариерно развитие в динамична, международна работна среда с хора, които припознават нашите корпоративни ценности като свои, ангажирани са да постигат високи резултати и създават допълнителна стойност за нашите клиенти.

Ние развиваме таланта, лидерския потенциал и ценим високо хората, които поемат инициатива за своето лично и професионално развитие.

Ние се грижим за здравето и благосъстоянието на нашите служители и подпомагаме обществото чрез вътрешни програми за доброволчески труд и благотворителност.Кариера в Мтел

Мтел предлага много възможности и разнообразие от програми за професионално и кариерно развитие. Те са съобразени с професионалните резултати, личните качества и амбицията на служителите.


Обучение за развитие на основни умения

Всеки наш служител трябва да притежава и демонстрира умения, които подпомагат доброто представяне и са в синхрон със стратегията на компанията. Затова Мтел предлага "Библиотека на работното място" за своите служители.


Специализирани обучения

В Мтел съществуват различни методи за усъвършенстване на функционалните знания и умения, специфични за съответните позиции – специализирана литература в библиотеката на Мтел, специализирани курсове, семинари и конференции, електронни обучения, ротация в различни звена и други. Методът за обучение на всеки служител се определя индивидуално според специфичните нужди на отдела, в който работи.


Стажантска програма – „Експедиция Мтел“

„Експедиция Мтел“ е стажантската програма на компанията. Тя е част от нашата стратегията за подпомагане на професионалната ориентация и реализация на младите служители. Програмата се провежда ежегодно и предоставя възможности за развитие и разширяване на познанията на младежите в различни области.

Програмата позволява на учащи или наскоро завършили висшето си образование стажанти да работят за определен период по конкретни задачи в друго звено на компанията.


Кариерно консултиране

Служителите в компанията могат да получат компетентна насока и съвет как да развият своите качества и умения по всяко време. Целта е те да бъдат окуражени да са активната страна в стремежа си към кариерно израстване и да им се помогне да постигнат целта, която са си поставили.


Програма за развитие на таланти

Програмата е създадена, за да идентифицира и развива служители с потенциал, както за поемане на ръководни функции, така и за разширяване на професионалните им умения и експертност.


Развитие на лидери

Компания ни традиционно инвестира в развитието на своите лидери. Посоката и принципите, които всеки мениджър следва да развива се определят от стратегическите цели на телекома, както и стандартите на Телеком Австрия Груп.


Учебен център А1

Учебен център А1 е основен стратегически инструмент за развитие в Телеком Австрия Груп. Целта е увеличаване на възможностите за качествено обучение на най-добрите служители. Това се постига чрез специално изготвени програми, които целят и да подкрепят бизнес стратегията на Групата. Учебен център А1 работи в тясно сътрудничество с всички компании в Групата, за да е сигурно, че се покриват специфичните нужди на всеки служител с висок потенциал.

Работна среда

Eкип

Екипът и колегите са най-високо оцененият фактор според ежегодното вътрешно проучване за ангажираността на служителите в Мтел.


Нови технологии

В Мтел работим с най-модерните технологии и можем свободно да се учим и развиваме.


Динамична среда

Всекидневната ни работа е свързана с предизвикателни проекти и различни задачи в една динамична среда.

При нас всеки ден е едно ново предизвикателство.Признание

При нас всяко допълнително усилие се забелязва и признава.

Ние ценим хората, които постигат резултати.

Стремим се винаги да даваме и търсим обратна връзка.Програмата Топ служител

Програмата Топ служител има за цел да признава и възнаграждава служителите с отлично представяне и изключителни постижения в рамките на предходната година. Тя предоставя възможност на всички ръководители в компанията да посочат най-добре представилите се служители в своите екипи, като Програмата включва, както финансови и нефинансови стимули и придобивки, така и възможности за професионални обучения на участниците.

Грижа за хоратаСемейство

В Мтел съществуват редица инициативи, насочени към семейството, като:

 • Училище за родители - регулярни лекции на теми, свързани с отглеждането на деца;
 • Детска градина на територията на централния офис на компанията;
 • Събития за децата на служители;
 • Клуб „Мама и татко“ предоставя полезна и забавна информация за родители, предложения и препоръки за подготовка, раждане и отглеждане на деца, както и съвети за хранене, обучение, спорт, семейни ценности и други.


Здраве и свободно време

Обръщаме специално внимание на здравето на служителите посредством:

 • Седмица, посветена на здравето, в рамките на която се провеждат множество инициативи и лекции на специалисти;
 • Интранет секция „Докторът съветва“ с полезна информация за здравословен начин на живот, медицински съвети и здравни препоръки;
 • Спортни инициативи, целящи да дадат възможност да опознаем колегите си в неформална среда или просто да се забавляваме и да разпуснем, като Мтел Олимпиада, рафтинг, ски училище, училище по плуване и други;
 • Спортно-възстановителен център за служителите на компанията и техните семейства.