• Активиране/деактивиране на Роуминг

    Тук можете да активирате или деактивирате услугата Роуминг.

  • Проверка на Роуминг тарифен план

    Тук можете да проверите своите активни Роуминг тарифи и пакети.

  • Промяна на роуминг тарифи и пакети

    Тук можете да променяте своите Роуминг тарифи и пакети.