Участие във форуми

на кариерата

Младежки програми

Всяка година Мобилтел ЕАД взима активно участие в редица кариерни форуми в цялата страна, организирани с цел подпомагане професионалната реализация на студенти и дипломирали се млади специалисти. По време на тях водещи български и международни компании представят програмите си за развитие на младите хора – стажантски програми, временни и постоянни позиции. По този начин студентите имат възможност директно да зададат въпросите си и да получат професионална насока, а работодателите – да привлекат най-добрите от младежите за свои служители.


Можете да се срещнете с наши представители на големите кариерни форуми, организирани от JobТiger, Back2BG, Технически университет София, Факултет по математика и информатика към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Нов Български Университет, Американски Университет в България – Благоевград.


Актуална информация за точните дати и места на провеждане, можете да следите на интернет страницата на организаторите на форумите.