Mtel KEY CONTROL

  • Отключваш и заключваш входната врата
    чрез мобилния си телефон
  • Получаваш съобщения дали вратата
    е заключена
    от кого и по кое време
  • Решаваш на кого да дадеш достъп до дома ти