Mtel BALKAN TALK

  • По-ниски цени за разговори на Балканите
  • 60 минути в пакета за изходящи и входящи разговори