BlackBerry Mail Away

  • Специален пакет с включен трафик за услугата BlackBerry, който можеш да ползваш свободно, когато пътуваш в чужбина
  • Валиден във всички мрежи на ЕС, Норвегия, Лихтенщайн и Исландия и в препоръчителните на Македония, Сърбия, Турция и Швейцария