Домашен интернет

-50% за целия срок на договора

 • Постоянна и надеждна интернeт връзка, която не се влияе от атмосферните условия
 • Безплатен Wi-Fi рутер
 • Реално достижими скорости
 • Безплатна инсталация
 • 24/7 техническа поддръжка


Цени при 2-годишен договор:

Месечна такса 30 Mbps 50 Mbps 100 Mbps
Промоционална месечна такса* 7,95 лв. 9,95 лв. 18,45 лв.
Стандартна месечна такса 15,90 лв. 19,90 лв. 36,90 лв.
Всички цени са с ДДС.

 • Промоционалната отстпъка важи за 24 месеца при сключване на 2-год. абонамент за домашен интернет в периода 02.02.2015 - 31.03.2015 г., след което се прилагат стандартните цени.
 • От офертата могат да се възползват нови абонати на Мтел и настоящи в последните 3 месеца от срочния си договор.
 • За нов абонат се счита нов клиент на нов адрес (на който в момента не се ползва услуга).
 • Предоставя се безплатно оборудване за ползване за срока на абонамента.
 • Wi-Fi рутер се предоставя само на нови абонати на фиксирани услуги от Мтел.
 • Такса за активация на услугите: 9,90 лв. за нови клиенти на Мтел; 4,95 лв. за съществуващи клиенти на Мтел.


Безплатен телефон: 0800 20 011