Промени на условията за роуминг в ЕС

Промени в цени за роуминг в ЕС, считано от 06.01.2017 г.

С приет Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2292 на Европейската Комисия се въвежда намаление в цента на минута за входящо повикване при ползване на Националните условия за роуминг (RLAH+) в страни от ЕС/ЕИЗ. Считано от 06.01.2017 г. тази цена е 0,025 лв. с ДДС;

Промени на условията за роуминг в ЕС в сила от 30.04.2016 г.

От 30.04.2016 г. е в сила изменение на Регламент № 531/2012 на Европейския парламент и на Европейския съвет (Регламента), с което се изменят цените за роуминг спрямо стандартната „Евротарифа..

Измененията въвеждат по-ниски цени за разговори, SMS и данни в рамките на Европейския съюз/Европейската икономическа зона (ЕС/ЕИЗ), в сравнение с действащата стандартна тарифа за роуминг – „Евротарифа“.

Ползване на Алтернативни Роуминг Тарифни планове след 30.04.2016 г.:

Тарифиране при алтернативна тарифа за роуминг, като например „3 FOR FREE WORLD“, „Mtel WORLD TRAVELLER“, „Mtel SMS special“ и „Mtel Europe Unlimited“, “ Business Roaming Unlimited”, “Mtel Business Eurotalk”, „Mtel Business Balkan talk“, „Business Net Wings” и др:

 • Преференциалните цените по тези тарифи се запазват и след 30.04.2016 г., ако потвърдите Вашето желание за това до 28.04.2016 г. с изпращане на безплатен SMS на кратък номер 1256 с текст “YES”, от всеки използван от Вас номер.
 • За тези тарифи не се начислява посочената по –долу надценка.

При потвърждаване ползването на алтернативния роуминг тарифен план няма да може да се възползвате от националните условията на тарифния си план в роуминг в страни от ЕС/ЕИЗ.

При неполучаване на изрично писмено потвърждение на желанието Ви да запазите използваните към момента условия в роуминг в ЕС/ЕИЗ,  ще бъдете прехвърлени автоматично към условията на ползвания от вас национален тарифен план, считано от 30.04.2016г..

Ползване на Национални условия в роуминг (RLAH+) след 30.04.2016г.:

 • За всяка изходяща минута към страни от ЕС/ЕИЗ (включително България) могат да се ползват включените минути за национални повиквания към други национални мрежи (съответно фиксирани или мобилни)  плюс надценка в размер на 0.117 лв. с ДДС. Цената след изчерпване на включените минути/или ако нямате такива се формира съгласно определената в тарифния план цена за гласово повикване към други национални мобилни/фиксирани мрежи плюс надценката в размер на 0.117 лв. с ДДС, но не може да надвишава  0.445 лв. с ДДС /мин.;
 • За всеки изпратен SMS от/към страни от ЕС/ЕИЗ (включително България) могат да се ползват включените SMS-и към други национални мобилни мрежи  плюс надценка в размер на 0.046 лв. с ДДС. Цената след изчерпване на включените в тарифния план SMS-и/ или ако нямате такива се формира съгласно определената в тарифния план цена за SMS към други национални мобилни мрежи плюс надценка в размер на 0.046 лв. с ДДС, но не повече от 0.14 лв. с ДДС/SMS;
 • За всеки използван МB в страни от ЕС/ЕИЗ могат да се ползват включените МB, плюс надценка в размер на 0.117 лв. с ДДС. След изчерпване на включените в тарифния план МB/ или ако нямате такива, цената се формира съгласно посочената в тарифния план цена на МB и надценка в размер на 0.117 лв. с ДДС, но не повече от 0.469 лв. ДДС / МB;
 • Цена на минута за входящо обаждане в роуминг до 05.01.2017 г. е 0.026 лв. с ДДС от 06.01.2017 г. е 0.025 лв. с ДДС ;
 • Начин на таксуване при ползване на национален тарифен план в роуминг: входящите повиквания в ЕС/ЕИЗ: на всяка секунда; изходящите повиквания от ЕС/ЕИЗ към ЕС/ЕИЗ: първоначален интервал от 30 секунди, а след това – на всяка секунда
 • Цена на минута изходящ разговор извън ЕС е 6.99 лв. с ДДС; цена на минута входящ разговор извън ЕС е 2.99 лв. с ДДС;
 • Цена на изпратен SMS от страни извън ЕС/ЕИЗ е 1,29 лв. с ДДС;
 • Цена на MB в страни извън ЕС/ЕИЗ е 24,48 лв. с ДДС.
 • Ако в националния тарифен план имате включени минути и за роуминг повиквания, то те ще продължат да важат при условията, прилагани до момента.
 • Ако към  30.04.2016г., в допълнение към настоящата стандартна тарифа за роуминг „Евротарифа“  или избрана от вас алтернативна роуминг тарифа, ползвате и „ЕU Roaming Unlimited“, Вие ще продължите да ползвате условията на „ЕU Roaming Unlimited“, тъй като те са по-добри от условията, предвидени в регламента. Ако искате да запазите и избраната от вас алтернативна роуминг тарифа, следва да направите потвърждение за това, както е посочено по-горе.

С настоящoтo изменение Мобилтел привежда тарифите си в съответствие с изискванията на Регламент № 531/2012 на Европейския парламент и на съвета.

ЕC/ЕИЗ : Страни от Европейския съюз и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Исландия, Испания, Ирландия, Италия,, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Чехия, Швеция. Както и присъединените отвъдморски територии - Карибски о-ви  (Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника), Реюнион, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Азорските острови, Мадейра и Канарските острови.