Прима Стандарт

  • 0.19 лв. на SMS към всички национални мрежи
  • 0.59 лв. на минута към всички национални мрежи
Условия
С Прима стандарт говорите на една и съща цена на минута към всички национални мрежи.