SOS услуги за Прима

SOS Кредит

С SOS Кредит получаваш кредит от 1 лев с ДДС за предплатени услуги.

За да получиш SOS кредит, изпрати празен SMS до кратък номер 1787. Ако искането за SOS Кредит се одобри, сумата се зарежда веднага по твоята сметка, за което ще получиш SMS потвърждение. Кредитът, заедно с таксата за използване на услугата, се приспада автоматично от заредената сума при следващото зареждане на картата, което направиш. 

Можеш да изпратиш SMS за SOS Кредит, само ако твоята Прима карта е активна поне от 90 дни и е зареждана поне веднъж, имаш по-малко от 0.22 лв. наличност по твоята сметка и нямаш непокрит SOS Кредит. Услугата „SOS Кредит“ може да бъде използвана веднъж между две зареждания. Таксата, която се начислява за всеки одобрен кредит, е 0.50 лв. с ДДС. 

SOS Зареждане

С SOS Зареждане всеки твой приятел, който е абонат на Мтел, може да презареди твоята Прима сметка. Трябва само да изпратиш SMS на номер 1785 с текст: 08 ХХХХХХХX, където 08 ХХХХХХХX е номерът на човека, до когото е адресирана молбата за зареждане на Прима картата. 

Можеш да изпращаш съобщения с искане за SOS Зареждане от всеки абонат на Мтел, но само ако имаш по-малко от 0.22 лв. кредит по сметката си и налични SMS-и за SOS Зареждане. 

SOS Обаждане

С SOS Обаждане можеш да изпратиш SMS на друг абонат с молба да ти се обади, когато ваучерът ти е свършил. Изпрати SMS на номер 1786 с текст: 08 ХХХХХХХX, където 08 ХХХХХХХX е номерът на абоната, когото молиш да ти се обади. 

Общи правила за SOS услугите:

  • След всяко презареждане на сметката, независимо от стойността на ваучера, имаш право да изпращаш максимално до 3 (три) съобщения за SOS Зареждане, както и до 3 съобщения за SOS Обаждане.
  • Можеш да изпращаш съобщения за SOS Зареждане и SOS Обаждане, ако имаш по-малко от 0.22 лв. наличност по своята Прима сметка и налични SMS-и за съответната SOS услуга.
  • Наличният брой SMS-и за SOS Зареждане или SOS Обаждане ще бъде намален с едно съобщение, дори и ако въведеният от теб номер е грешен, спрян или извън обхват.
  • SOS услугите са достъпни само в мрежата на Мтел. Могат да се ползват от всички Прима клиенти и не изискват допълнително активиране.
  • Кратките съобщения, изпратени на 1785, 1786 и 1787, са безплатни.
  • За повече информация: *88 или магазините на Мтел.