Прима кредит за приятел

Услугата Кредит за приятел позволява на всеки клиент, ползващ Прима, да презареди предплатената карта от Мтел на свой близък или приятел

Трябва само да изпратиш безплатен SMS до номер 1764, със следния текст: 08хххххххх, 1; 08хххххххх, 2; 08хххххххх, 3; 08хххххххх, 4, където 08хххххххх е номерът, който искаш да бъде зареден, а 1, 2, 3 или 4 е сумата, която ще му прехвърлиш.

Презареждането се извършва под формата на прехвърляне на сума от една Прима карта в друга. Сумите, с които може да бъде извършено презареждането, са от 1 до 4 лв. включително.

  • За да изпрати сума, Прима клиентът трябва да е презареждал своята карта поне веднъж с произволна сума.
  • След прехвърлянето на кредит, в Прима картата на изпращащия кредитa трябва да останат налични минимум 4 лева.
  • Таксата за всеки успешно изпратен кредит е 0.50 лв. с ДДС, които са за сметка на получателя на кредита.
  • Прима клиентът може да изпрати общо до 20 лв. с ДДС на месец.
  • Зареждането чрез Кредит за приятел не удължава валидността на Прима картата на получателя на сумата.
  • При презареждане чрез услугата, получателят не ползва бонусите, които се дават при презареждане.
  • Прехвърлената сума не се отчита като потребление за изпращащия кредит.