Приеми бъдещето

Спонсорства и подкрепа

От 2011 година Мтел работи в подкрепа на приемната грижа у нас, която е възможност за децата, лишени от грижите на родителите си, да израснат в семейна среда, да установят емоционална връзка с приемните си родители, да усвоят социални модели на поведение и да развият своя потенциал за независим живот. Развитието на социалната услуга като алтернатива на институционалното отглеждане на деца е изключително важен елемент от реформата на настоящата система.


Телекомът осъществява проект „Приеми бъдещето“ в партньорство с Националната асоциация за приемна грижа. От началото на партньорството си с неправителствената организация компанията е инвестирала под различни форми на финансиране над 300 000 лева за приемната грижа у нас. Компанията подпомага провеждането на ежегоден национален лагер за приемни деца, осигурява ученически пособия за учениците от приемни семейства, а по-големите от тях получават кариерно консултиране за младежи. През последните години бяха организирани специални вечери за абитуриентите от приемни семейства.


През 2015 година със съдействието на Мтел в София бе изграден Център за подпомагане на приемни родители.

През 2016 година бяха организирани първите награди за принос в приемната грижа „Спасители на детството“.

И през 2017 година Мтел продължава да подкрепя проекта.