bSMS

  • Изпращате хиляди SMS-и едновременно
  • Създавате групи
    които да получават съобщенията
  • Изготвяте съобщения
    шаблони при често изпращане