Съобщения

Помощ

  • SMS

    Това са кратките съобщения, познати още като SMS, които получавате и изпращате от телефона си.

  • MMS

    Mултимедийни съобщения, които съдържат снимка или визуално изображение. MMS настройки.

  • MMS настройки

    Как и къде да паркирате в Синя и Зелена зона? Какви са номерата за изпращане на SMS – вижте тук.