Описание на месечна фактура

Помощ

Подробното описание на месечната фактура

Разгледайте подробното описание на месечната фактура, за да се ориентирате лесно и бързо в информацията за ползваните услуги, такси и отстъпки.

Описанието включва данъчна фактура със сумата за плащане с ДДС (страница 1) и гръб на фактурата с полезна информация(страница 2). Освен това, можете да разгледате Приложение А, което съдържа обща информация за ползваните услуги и приложение Б с детайли за потреблението.

Не по-късно от един месец преди изтичането на срочния договор в Приложение А на фактурата за номера ще бъдете информирани за крайната дата на договора. Имайте предвид, че тази информация е валидна към крайната дата на отчетния период, посочен във фактурата.

Вашето мнение е важно за нас. Споделете впечатленията си от вида на месечната фактура на customerservice@mobiltel.bg.Видео ръководство