Плащане на месечна сметка

Помощ

Бързо и удобно плащане с Мтел и MasterCard

От март 2017 Мтел и MasterCard предлагат възможност за по-удобно и по-бързо плащане на сметки онлайн! Системата работи директно, без да се налага използването на друг портал за онлайн плащания и не се начисляват никакви такси за транзакциите. След първата регистрация, данните на картата биват запаметени и не се налага да се попълват отново.

ePay Банков път
Плащане през банкомат Плащане чрез *88
ePay Voice EasyPay
Tранскарт Предлащане на Домашен интернет
FastPay Плащане с дебитни и кредитни карти
Upay Cashterminal