Партньорство с университети

Младежки програми

  • Мтел традиционно награждава бакалаври и магистри от специалност „Телекомуникации“, завършили с отличен успех Технически университет – София и отличниците от специалност „Телекомуникационни технологии“ на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП).
  • От 2010 г. телекомът стартира кампанията „Твоето упражнение в Мтел“, съвместна инициатива с факултет по „Телекомуникации“ към Технически университет - София. Експерти от компанията провеждат практическо упражнение на студенти от трети курс. През първите седем издания на инициативата в упражнението са участвали над 1150 студенти.
  • През пролетта на 2008 г. Мтел стартира, в Техническия университет - София, инициатива наречена Мtel Master Classes. Тя е част от стратегията на компанията за установяване на дългосрочно сътрудничество и партньорски взаимоотношения с университетите. Инициативата дава възможност на студентите да присъстват на серия от отворени семинари с практическа насоченост, които се водят от висококвалифицирани специалисти на компанията. По този начин компанията допринася за развитието на младите хора и за разширяването на знанията им в определени професионални области.
  • Мтел подпомага финансово факултет по „Телекомуникации“ към Технически университет - София. С подкрепата на Мтел е оборудвана специална компютърна лаборатория, в която студентите имат възможност свободно да усъвършенстват знанията и уменията си.
  • Компанията инвестира значителни финансови ресурси и за научно-изследователски дейности на Технически университет – София като разработки на дипломни работи и докторски дисертации.
  • През 2018 година Мтел ще стартира инициатива за подпомагане на завършващи бакалаври и магистри с тема за дипломна работа, като служители на компанията активно ще ги подкрепят и ще им дават насоки в писането.