Партньорство с университети

Младежки програми

  • Мтел Бизнес Академия цели да запознае младите таланти с инженерна насоченост, относно възможността да използват техническите си познания в помощ на бизнеса.
  • През 2014 стартира инициативата експерти от компанията да влизат в учебната програма в курс Въведение в специалността, за да представят възможностите за реализация пред бъдещите инженери.
  • В края на 2013 година Мтел учреди стипендия за млади таланти. В програмата могат да участват студенти от Факултета по телекомуникации към Технически университет София, които са 3 или 4 курс, редовна форма на обучение. В допълнение към отличния успех, който трябва да задържат след първия семестър, за да се борят за стипендията, кандидатите е необходимо да подготвят и есе на тема, определена от компанията. Тримата финалисти получават стипендия от Мтел за срок от една учебна година (10 месеца).
  • Мтел традиционно награждава бакалаври и магистри от специалност Телекомуникации, завършили с отличен успех Технически университет, София.
  • От 2010г. стартира Твоето упражнение в Мтел, съвместна инициатива с Факултет по телекомуникации към Технически университет. Експерти от компанията провеждат практическо упражнение на студенти от трети курс.
  • През пролетта на 2008 г. Мтел стартира, в Техническия университет в София, инициатива наречена Мtel Master Classes. Тя е част от стратегията на компанията за установяване на дългосрочно сътрудничество и партньорски взаимоотношения с университетите. Инициативата дава възможност на студентите да присъстват на серия от отворени семинари с практическа насоченост, които се водят от висококвалифицирани специалисти на компанията. По този начин компанията допринася за развитието на младите хора и за разширяването на знанията им в определени професионални области.
  • Мтел подпомага финансово Факултет по телекомуникации към Технически университет. С подкрепата на Мтел е оборудвана специална компютърна лаборатория, в която студентите имат възможност свободно да усъвършенстват знанията и уменията си.
  • Компанията инвестира значителни финансови ресурси и за научно-изследователски дейности на Технически университет, разработка на дипломни работи и докторски дисертации.