Общи условия и правила

За Мтел

Общи условия за основните видове мрежи и услуги

Общи условия и правила на други продукти и услуги

Общи условия и правила за Близу

Регулаторни документи

Архив

Общи условия и информация за доставчици и партньори

Информация за доставчици на услуги с добавена стойност

От 01.01.2018г. влиза в сила промяна в Общите Условия на „Мобилтел” ЕАД за предоставяне на клиентски услуги от трети лица чрез номера на „Мобилтел” ЕАД.

Доставчиците на услуги с добавена стойност ще получат променените Общи Условия по e-mail.