Социална отговорност

За Мтел

Мтел обединява всички свои дейности в областта на корпоративната социална отговорност около децата, като символ на желанието за развитие и стремеж за създаване на по-добро бъдеще.

„Поколение с бъдеще” включва четири основни направления, които съдържат социалните програми на телекома – „Приеми бъдещето”, „Образование с бъдеще”, „Спортисти с бъдеще” и „Природа с бъдеще”.


Мтел подкрепя Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца на Държавната агенция за закрила на детето. Като част от нея е открита Национална телефонна линия за деца – 116 111, на която екип от консултанти приемат обажданията и осигуряват подкрепа, насочване и помощ за различни проблеми на децата, тийнейджърите и родителите. Линията работи денонощно, достъпна е от стационарен и мобилен телефон, а разговорът с консултантите е безплатен. Децата могат да намерят полезна информация и да се свържат с консултантите и онлайн на https://116111.bg/