Офис телефон

РАЗГОВОРИ
Офис телефон
100
Офис телефон
250
Офис телефон
500
Включени минути към всички мрежи в страната, САЩ, Канада и фиксирани мрежи в Европа
100
250
500
Разговори във фирмената група
Неограничени
Неограничени
Неограничени
Цена на минута/sms/MB
Цена на минута към мрежата на Мтел след изчерпване на включените минути
0 лв.
за първите 200 мин.
0 лв.
0 лв.
Към всички фиксирани мрежи в страната
0,01 лв.
0,01 лв.
0,01 лв.
Цена на минута към други мобилни мрежи в страната
0,20 лв.
0,20 лв.
0,20 лв.
Стандартна такса

990лв./мес.

Поръчай

1990лв./мес.

Поръчай

2990лв./мес.

Поръчай

Условия

Само с Офис телефон от Мтел говорите за 0 ст./мин. в мрежата на Мтел.

С Офис телефон получавате включени минути към всички фиксирани и мобилни мрежи в страната, САЩ и Канада и фиксирани мрежи в Европа. Разговорите във фирмената група са безплатни, а цената към всички фиксирани мрежи след изчерпване на безплатните минути е само 1 ст./мин.

Как да активирам Офис телeфон от Мтел?

 • Включете устройството за фиксирана телефония, което сте получили от Мтел към електрическата мрежа на адреса, посочен в договора за услугата. В случай, че включите устройството на различен адрес от този посочен в договора, услугата няма да бъде достъпна! Вече имате възможност да правите изходящи обаждания и да получавате входящи такива.
 • Ако устройството, което сте получили от Мтел е без телефонна слушалка или желаете да ползвате собствения си стационарен телефонен апарат, го свържете към полученото от нас устройство. За да можете да ползвате услугата, телефонният Ви апарат трябва да поддържа тонално набиране.
 • Направете изходящо обаждане от телефона си към произволен номер /или безплатен кратък номер 14787/ в рамките на следващите 24 часа.

Необходимо ли е да имам телефон пост/линия от друг фиксиран оператор, за да ползвам офис телефон от Мтел?
Не. С Офис телефон Вие получавате фиксиран телефон от Мтел без жици, кабели или други доставчици.

Ако вече съм абонат на друг фиксиран оператор и имам телефонен апарат, мога ли да ползвам услугата?
Да, офис телeфон от Мтел е алтернатива на стандартната фиксирана телефонна услуга. За да я ползвате е необходимо да пренесете номера си.  Другата важна стъпка е да включите телефонния си апарат в предоставеното от Мтел устройство за достъп, вместо в розетката на стената.

Имам телефонен апарат с шайба, мога ли да ползвам услугата?
Не, необходим Ви е телефонен апарат, който поддържа тонално набиране.

Ако вече имам телефонен номер от друг фиксиран оператор, мога ли да ползвам офис телeфон от Мтел със същия номер?
Да, можете да пренесете съществуващия си номер. С Офис телефон
 получавате допълнително един мобилен номер. Ползвате два номера – фиксиран и мобилен, и спестявате разходи.

Мога ли да запазя мобилния номер, който ползвам сега, и да го ползвам с офис телефон от Мтел?
Не. Офис телефон
 е нова фиксирана телефонна услуга, различна от мобилната телефонна услуга на Мтел. С нея Мтел Ви предоставя нов мобилен номер, който е различен от този, който вече ползвате с мобилния си телефон. И двата номера, които получавате с услугата от Мтел, са обвързани с адреса на ползването й и с устройството, което Мтел ви предоставя.

Как така фиксиран телефон без кабели?
Офис телефон Mtel Voiceboxсе предоставя през мрежата на Мтел и затова не е необходимо да чакате прокарването на кабели до вашия блок или къща. За да ползвате услугата е необходимо единствено да посетите магазин на Мтел и да сключите договор.

Мога ли да се движа с устройството за достъп?
Не. Услугата е фиксирана и можете да я ползвате само на посочения от Вас адрес. Освен това, за да работи, устройството за достъп трябва да е включено в електрическото захранване.

Мога ли да сменям адреса на ползване на услугата офис телефон?
Да. Трябва да посетите магазин на Мтел или да се свържете с Вашето контактно лице, за да подпишете нов договор с променения адрес на ползване. След като поставите устройството на новия адрес, е необходимо да се обадите на произволен номер /или безплатен кратък номер 14787/ в рамките на следващите 24 ч.

За какво са ми необходими два номера?
С офис телефон от Мтел Вие получавате най-добрата цена за всяко  обаждане – през фиксирания номер звъните към всички фиксирани мрежи в България и чужбина, а през мобилния – към всички мобилни мрежи в България. Освен това Вашите партньори, колеги и близки могат да Ви търсят по избор и на двата номера според най-изгодната за тях тарифа.

Как да използвам двата номера? За всички обаждания към фиксирани национални мрежи и международни дестинации Вие използвате предоставения от Мтел фиксиран номер. Когато искате да се обадите на български фиксиран номер или международна дестинация, набирате директно желания номер със съответния префикс.

Пример: За да наберете през фиксираната линия, е необходимо да наберете код на населено място и желания номер:

 • 02/488 1234 (номер в София
 • 052/988 1234 (номер във Варна)
 • 0044/12345678 (номер във Великобритания)


За всички обаждания към национални мобилни мрежи използвате предоставения с услугата мобилен номер. Пример: За да наберете през мобилната линия е необходимо да наберете:

 • 0881234567
 • 00359881234567
 • 0891234567

С фиксирания номер, предоставен от Мтел, можете да правите само обаждания към фиксирани национални мрежи и мобилни и фиксирани чуждестранни мрежи. С мобилния номер от Мтел можете да правите обаждания само към националните мобилни мрежи.

Важно е да знаете:

Набирате директно *88 – Център за обслужване на клиенти на Мтел, както и всички номера за спешни повиквания (112, 150, 160, 166).

Ползвате мобилния си номер за повикване към следните номера:

 • 09011хххх, 09088хххх – услуги с добавена стойност
 • всички кратки номера на Мтел

Мога ли да извадя SIM картата от устройството за достъп и да я поставя в мобилния си телефон, за да ползвам услугата с него?
Не. SIM картата за офис телефон от Мтел може да се ползва само и единствено с предоставеното Ви устройство. Съгласно условията за ползване на услугата, не можете да вадите SIM картата от предоставеното Ви устройство, нито да я ползвате с други устройства.

Мога ли да сложа друга SIM карта в устройството за достъп и да ползвам услугата?
Не. Можете да ползвате услугата само с вече поставената в устройството SIM карта, която според условията за ползване не трябва да изваждате.

Откъде се въвежда PIN кода на SIM картата в устройството за достъп?
За ваше улеснение PIN кодът на SIM картата с услугата не е активен. Можете да го активирате от менюто на апарата.

Колко струва обаждането към фиксирания ми номер на хората, които ме търсят?
Услугата офис телефон от Мтел се предоставя с мобилен и фиксиран номер от Мтел. Цената на обаждането към тях зависи от оператора и мрежата (мобилна или фиксирана), от която се прави обаждането. Ако Ви търсят на фиксирания номер, обажданетосе тарифира като към фиксиран оператор, а ако Ви търсят на мобилния номер -като към мобилен оператор.

Включвам телефонния си апарат към устройството за достъп, но не мога да набирам. Какво да направя?
Първо проверете дали телефонният Ви апарат е в режим на тонално набиране. След това се обадете на произволен номер/или безплатен кратък номер 14787. Обажданията към Центъра за обслужване на клиенти *88 се тарифират спрямо действащите цени на Мтел.