Общо кандидатстване

Работа

обратно

Моля попълнете на кирилица.

* Задължителни полета


Дата на раждане ( ДД/ММ/ГГГГ ) *
прикачи
Максималният размер на файл, който можете да прикачите е 300 Kb
прикачи
Максималният размер на файл, който можете да прикачите е 300 Kb

Постоянен адрес

Образование   изтрий

Добави образование
Добави квалификация


Чужди езици и Компютърни умения

Чужди езици
Компютърни умения
Последна месторабота

Месторабота  изтрий
От ( Месец / Година )
До ( Месец / Година )

Добави професионален опит


Добави ощеВашата кандидатура ще бъде включена в базата данни и ще бъде разгледата при наличие на подходяща свободна позиция.Декларирам, че предоставям доброволно данните, попълнени в този формуляр и че съм съгласен(а) тези данни да бъдат съхранявани и обработвани от „Мобилтел” ЕАД за целите на настоящия и бъдещ подбор и наемане на работа в компанията, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и останалото действащо законодателство.

Декларирам, че информацията, която дадох по-горе е пълна и вярна.


22-08-2017