Обща информация

За Мтел

Технологии

LTE (Long Term Evolution)/4G

LTE (Long Term Evolution)/4G е четвърто поколение мобилна технология. Въвеждането й в експлоатация е труден процес, изискващ много инвестиции и иновации, както и прилагане на ноухау за създаване на нови услуги, ползващи LTE мрежи.

Процесът включва и подготвяне на крайните устройства за ползване на тази технология.
Виж повече

Финансови отчети

Финансови отчети
Виж повече

Общи условия и правила

Виж Oбщите условия и правила на Мтел