Неограничени разговори и 5 GB мобилен интернет само за 20.94 лв. с Мтел трансфер XL 5 GB

Сега получаваш и допълнително включени минути за международни разговори към фиксирани и мобилни мрежи от Европейския съюз, Турция, Русия и САЩ за тарифни планове Мтел трансфер XS, S и L.

И още:

 • Прехвърляне на неизговорената част от включените минути в следващия месец;
 • 0ст./мин. към Мтел и всички национални фиксирани мрежи, след изчерпване на включените в месечната такса национални минутиВиж тук стандартните условия на тарифен план Трансфер

Избери план:

При 2-годишен договор: Мтел трансфер XS Мтел трансфер S Мтел трансфер L Мтел трансфер XL 5GB Мтел трансфер XL Open/Close
Месечна такса 8.90 лв. 13.42 лв. 16.03 лв. 20.94 лв. 31.40 лв.
Базова месечна такса 9.90 лв. 14.90 лв. 22.90 лв. 34.90 лв. 99.90 34.90 лв.
Включени минути към всички национални мрежи 100+100 200+200 600+600 Неограничени Неограничени
Промоционални минути към фиксирани и мобилни мрежи в ЕС, Турция, Русия, САЩ 10 20 60
Трафик за данни на максимална скорост 150+150 MB 1500+1500 MB 5120 MB 10 000 MB
Цена на минута към мобилната мрежа на Мтел и всички фиксирани мрежи в страната 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.
Цена на минута разговор към всички мрежи в страната след изчерпване на включените минути 0.34 лв. 0.34 лв. 0.34 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.
При 1-годишен договор: Мтел трансфер XS Мтел трансфер S Мтел трансфер L Мтел трансфер XL Open/Close
Месечна такса 9.90 лв. 14.90 лв. 39.90 лв. 99.90 лв.
Стандартни включени минути към всички национални мрежи 100 200 600 Неограничени
Mобилен интернет на максимална скорост 1 000 MB 10 000 MB
Включени минути към Мтел и всички фиксирани мрежи в страната 100
Цена на минута към мобилната мрежа на Мтел и всички фиксирани мрежи в страната 0.34 лв. 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.
Цена на минута разговор към всички мрежи в страната след изчерпване на включените минути 0.34 лв. 0.34 лв. 0.34 лв. 0.00 лв.
 • Всички цени са с включен ДДС.
 • Промоцията за тарифни планове Мтел Трансфер XS, S, L и XL 5GB е валидна от 10.03.2015 г. до 31.03.2015 г.
 • Промоцията за тарифен план Мтел трансфер M e валидна от 11.02.2015 г. до 31.03.2015 г., а за XL от 02.02.2015 г. до 31.03.2015 г.
 • Всички промоционални условия важат при сключване на 2-годишен абонамент по нов или действащ договор за услуги. Включените промоционални минути и мегабайти, както и промоционалните отстъпки от базовите месечните такси, се прилагат само в рамките на срока на 2-годишния абонамент и след изтичането му се прилагат стандартните условия на избрания тарифен план Мтел трансфер. Промоционалната месечна такса не се прилага след изтичане на срока на абонамента.
 • Абонатите по действащ договор за услуги могат да се възползват от съответните промоционални условия, ако до изтичане срока на абонамента им, остават не повече от 3 месеца.
 • Включените минути към мрежите на Мтел и всички фиксирани мрежи в страната са в сила с тарифен план Мтел трансфер XS при едногодишен абонамент и се прилагат след изчерпване на включените в месечната такса минути към всички национални мрежи.
 • При наличието на промоционални минути, те се изчерпват с предимство преди стандартните.
 • Неизползваните в рамките на даден месечен таксуващ период минути към всички национални мрежи се прехвърлят за следващия месец, като максималният брой прехвърлени минути не могат да са повече от тези, които са включени стандартно в месечната абонаментна такса на съответния тарифен план.
 • Неизползваните международни минути не се прехвърлят за следващия месечен период на таксуване.
 • Неизразходваният трафик на данни за Мобилен интернет на максимална скорост, включен в месечната абонаментна такса, не се прехвърля за следващия месец.
 • Цена на SMS към всички мрежи в страната - 0,14 лв.
 • Цена на 1 МВ мобилен интернет за тарифи XS и S при едногодишен абонамент - 0.60 лв.
 • Цената от 0 ст./мин. към мобилната мрежа на Мтел и всички национални фиксирани мрежи е валидна след изчерпване на включените в месечната такса минути към всички национални мрежи (стандартни и промоционални). Цената не е валидна към номера от диапазон 0700, освен ако не е уговорено друго.
 • Цена на минута изходящо гласово повикване към номера с формат 0700 – 0.34 лв.
 • Включените в тарифните планове минути не включват изходящи разговори към кратки номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги (включително към номера 131 и *88, Musicall, Mtel+, STUDIO 88, мобилния портал за забавления, номера от диапазон 0700, освен ако не е уговорено друго.), към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.
 • Таксуването на разговори е на минута, а на трафика за данни - на 1KB. 1 GB се равнява на 1024 MB.
 • При достигане на включения в месечната такса трафик на данни за Мобилен интернет на максимална скорост, скоростта за пренос на данни ще бъде намалена до 64 Kbps.
 • Включеният трафикът на данни за Мобилен интернет на максимална скорост се отнася само за мрежата на Мтел.

 

 • През първите шест месеца от договора, абонатът има право да сменя тарифния план само към стандартен такъв, с равна или по-висока месечна такса. Ако абоната желае да се възползва от промоционални условия, той може да го направи, само ако новия тарифен план е с по-висока месечна такса и срещу заплащането на еднократна такса от 19,90лв.
 • В периода между шестия месец от началото и преди третия месец  преди края на договора:
  • абонатът има право да сменя тарифния план към стандартен такъв, с по-ниска месечна такса, след заплащането на еднократна такса от 19,90лв. и при условие, че няма закупено устройство на преференциална цена.
  • абонатът има право да сменя тарифния план безплатно към стандартен такъв, с равна или по-висока месечна такса.
  • ако абоната желае да се възползва от промоционални условия, той може да го направи, само ако новия тарифен план е с по-висока месечна такса и срещу заплащането на еднократна такса от 19,90лв.
  • За „промоционални условия” се считат всички тарифни планове за 2-год. договор от настоящата промоция.
   • За абонати на Мтел с новопридобита SIM карта се прилага месечен кредитен лимит от 100 лв. (без ДДС).При условие, че абонатът е заплатил три последователни месечни фактури, по негово желание кредитният му лимит може да бъде увеличен на 300 лв., валиден за текуща сметка (без ДДС).
   • При смяна на тарифен план неизползваните минути не се прехвърлят.
   • Стандартните условия на тарифите са валидни при сключване на договор за срок от 12 или 24 месеца.
   • При закупуване на устройство винаги абонаментът е със срок от за 24 месеца.
   • Всички останали услуги се тарифират съгласно действащия ценоразпис на Мтел.
   • Абонатът има право на отстъпка в размер на една месечна такса само при сключване на 2-годишен абонамент за тарифен план Мтел трансфер през е-Магазина на Мтел. Отстъпката важи единствено за клиенти, които не са се възползвали от тази промоция през последните 12 месеца.

livechat