Мтел смарт

 • Неограничени разговори към
  петима приятели
 • Минути към всички
  национални мрежи
 • До 3GB включен трафик за
  данни на максимална скорост

Смарт тарифите са за тези, които искат да бъдат винаги онлайн, обичат да споделят и имат интерес към смартфоните.

Избери план:

При 2-годишен договор: Мтел смарт xs Мтел смарт s Мтел смарт m Мтел смарт l Мтел смарт xl Open/Close
Месечна такса 11.60 лв. 14.36 лв. 18.67 лв. 24.43 лв. 41.93 лв.
Отстъпка от месечната такса 10% 15% 25% 30% 30%
Включени минути към 5 номера от групата Семейство и приятели без ограничение без ограничение без ограничение без ограничение без ограничение
Включени минути към всички национални мрежи 100 150 300 600 1500
Mобилен интернет на максимална скорост 150 MB 750 MB 1500 MB 3 000 MB
Цена на минута разговор към всички мрежи в страната след изчерпване на включените минути 0,29 лв. 0,29 лв. 0,29 лв. 0,29 лв. 0,29 лв.
Цена на SMS към всички мрежи в страната 0,14 лв. 0,14 лв. 0,14 лв. 0,14 лв. 0,14 лв.
При 1-годишен договор: Мтел смарт xs Мтел смарт s Мтел смарт m Мтел смарт l Мтел смарт xl Open/Close
Месечна такса 12.90 лв. 16.90 лв. 24,90 лв. 34,90 лв. 59,90 лв.
Включени минути към 5 номера от групата Семейство и приятели без ограничение без ограничение без ограничение без ограничение без ограничение
Включени минути към всички национални мрежи 100 100 200 400 1000
Mобилен интернет на максимална скорост 150 MB 750 MB 1500 MB 3000 MB
Цена на минута разговор към всички мрежи в страната след изчерпване на включените минути 0,29 лв. 0,29 лв. 0,29 лв. 0,29 лв. 0,29 лв.
Цена на SMS към всички мрежи в страната 0,14 лв. 0,14 лв. 0,14 лв. 0,14 лв. 0,14 лв.
 • Всички цени са с ДДС.
 • Промоционалните условия са в сила при нова активация или преподписване на договор за 24 месеца до 31.01.2015 г.
 • Промоционалната отстъпка от месечна абонаментна такса е валидна само при абонамент със срок на ползване от 24 месеца и се прилага само в рамките на този срок. След изтичане на посочения срок на ползване се прилагат стандартните условия на тарифния план
 • При закупуване на устройство се сключва срочен договор за 24 месеца.
 • Цена на МВ мобилен интернет за тарифа xs - 0.60 лв.
 • При достигане на включения в месечната такса трафик на максимална скорост за тарифи S, M, L и XL, скоростта за пренос на данни ще бъде намалена до 64 Kbps.
 • През първите 6 месеца от договора си абонат не може да сменя тарифния си план към план с по-ниска месечна такса.
 • Неизползваните минути и трафик за данни не се прехвърлят за следващия период на таксуване.
 • Включените минути не се отнасят за изходящи разговори към кратки номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги (включително към номера 131 и *88, Musicall, Mtel+, STUDIO 88, мобилния портал за забавления), номера от диапазон 0700, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.
 • Кратки номера, номера за услуги с добавена стойност, номера с формат 098 8XХХХХХ, номера на тарифен план с марка „bob”, както и номера за други специализирани услуги не могат да се включват като номера от услугата “СиП”.
 • Всички останали услуги се тарифират съгласно действащите цени на Мтел.
 • Метод на таксуване за трафик за данни: на 1 КВ.
 • Таксуването се извършва на равни интервали от 60 секунди. Всеки започнат интервал се отчита и таксува с цената за една минута.
 • При достигане на включения трафик на максимална скорост, скоростта за пренос на данни ще бъде намалена до 64 Kbps.
 • Включеният трафик за данни се отнася само за мрежата на Мтел. 1 GB се равнява на 1024 МВ.
 • Месечната абонаментна такса се предплаща ежемесечно в пълния й размер.
 • Месечният кредитен лимит от 100 лв., валиден за текуща сметка (без ДДС), се прилага само за абонати на Мтел с новопридобита SIM карта. При условие че абонатът е заплатил три последователни месечни фактури, по негово желание кредитният му лимит може да бъде увеличен на 300 лв., валиден за текуща сметка (без ДДС).
 • За услугата „Семейство и приятели“ операторът има право да спре достъпа на Абоната до мрежата в случай на установено недобросъвестно потребление от негова страна. “Недобросъвестно потребление” се разбира всяко потребление, което е над 3000 минути на месец и което, макар да не представлява нетипичен трафик по смисъла на Общи условия за взаимоотношенията между "Мобилтел" EАД и абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на "Мобилтел" ЕАД по стандарти GSM и UMTS, води или може да доведе до затрудняване на осъществяване на повиквания от страна на останалите потребители на мрежите на Оператора. Повече за услугата Семейство и приятели
 • Абонатът има право да променя тарифен план в рамките на срока на ползване, определен в действащ договор за услуги или приложение към него при следните условия:
 • Промяна към промоционален тарифен план е възможна, ако месечната такса на този тарифен план е равна или по-висока от настоящата.
 • След изтичане на 6-я месец от срока на ползване е възможна промяна и към стандартен (непромоционален) тарифен план с месечна такса по-ниска от настоящата, при заплащане на еднократна такса от 19,90лв.
 • В рамките на последните 3 месеца от срока на ползване или след неговото изтичане е възможно преминаване към промоционален и стандартен тарифен план без значение от размера на месечна такса на този тарифен план.
 • Посочените условия за промяна на тарифен план са приложими в случаите, в които не е посочено нещо различно в индивидуалния договор на абоната. Тогава са валидни условията посочени в индивидуалния договор.Отстъпката в размер на една месечна такса при покупка на нов номер или преподписване на съществуващ план е валидна само при сключване на 2-годишен договор на тарифен план "Смарт" през е-Магазина на Мтел. Отстъпката важи единствено за клиенти, които не са се възползвали от промоцията през последните 12 месеца.