Мтел смарт

 • До 1000 минути към всички национални мрежи
 • До 3000 МВ с максимална скорост
 • Неограничени разговори към 5 приятели
  в мрежата на Мтел
Смарт тарифите са за тези, които искат да бъдат винаги онлайн, обичат да споделят и имат интерес към смартфоните.

A сега с Мтел Cloud получаваш безплатен трафик и по-голямо пространство за съхранение на данни. Виж повече за Cloud тук

Щрак. Снимката ти вече е навсякъде.

Cloud прави твоите снимки и видео достъпни от всички устройства, веднага щом ги заснемеш.

Вече не ти е нужен Mp3 player.

Музиката ти в Cloud може да се слуша навсякъде без дори да я сваляш и да заема място.

Забравил си флашката вкъщи?

Няма проблеми – документите в Cloud са достъпни по всяко време и навсякъде.

Включено Cloud пространство Мтел смарт 1 Мтел смарт 2 Мтел смарт 3
Включено Cloud пространство за съхранение на данни 10 GB 15 GB 25 GB
Трaфик за данни на максимална скорост в Cloud без ограничение без ограничение без ограничение

Допълнителни пакети
Месечна такса 2,90 лв. 5,90 лв.
Брой SMS-и към всички мрежи в страната 200 500

Избери план:

При 2-годишен договор: Мтел смарт 1 Мтел смарт 2 Мтел смарт 3 Open/Close
Месечна такса 24,90 лв. 34,90 лв. 59,90 лв.
Включени минути към 5 номера от групата Семейство и приятели без ограничение без ограничение без ограничение
Включени минути към всички мрежи в страната 200 400 1000
Включен трафик за данни на максимална скорост 750 MB 1500 MB 3000 MB
Цена на минута разговор след изчерпване на включените минути към всички мрежи в страната 0,29 лв. 0,19 лв. 0,09 лв.
Цена на SMS към всички мрежи в страната 0,14 лв. 0,14 лв. 0,14 лв.
При 1-годишен договор: Мтел смарт 1 Мтел смарт 2 Мтел смарт 3 Open/Close
Месечна такса 24,90 лв. 34,90 лв. 59,90 лв.
Включени минути към 5 номера от групата Семейство и приятели без ограничение без ограничение без ограничение
Включени минути към всички мрежи в страната 200 400 1000
Включен трафик за данни на максимална скорост 750 MB 1500 MB 3000 MB
Цена на минута разговор след изчерпване на включените минути към всички мрежи в страната 0,29 лв. 0,19 лв. 0,09 лв.
Цена на SMS към всички мрежи в страната 0,14 лв. 0,14 лв. 0,14 лв.
 • Предложението важи при сключване на договор за срок от 12 или 24 месеца.
 • При закупуване на устройство се сключва срочен договор за 24 месеца.
 • Всички цени са с ДДС.
 • Нови абонати на тарифните планове Мтел Смарт 1, Мтел Смарт 2 или Мтел Смарт 3 не заплащат инсталационна такса.
 • През първите 6 месеца от договора си абонат не може да сменя тарифния си план към план с по-ниска месечна такса.
 • Неизползваните минути и трафик за данни не се прехвърлят за следващия период на таксуване.
 • За абонати на Мтел смарт тарифен план Cloud трафикът е безплатен, неограничен и не черпи от трафика на максимална скорост, включен в тарифата. За целта се уверете, че не се използва Прокси сървър в APN конфигурацията на настройките за данни на телефона.
 • За ползването на Cloud пространството е необходимо съвместимо Android устройство, на което да се изтегли и инсталира приложението Cloud.
 • 1 GB се равнява на 1024 МВ.
 • Абонати на Мтел смарт тарифи не могат да променят размера на включеното в тарифния им план Cloud пространство за съхранение на данни
 • Включените минути не се отнасят за изходящи разговори към кратки номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги (включително към номера 131 и *88, Musicall, Mtel+, STUDIO 88, мобилния портал за забавления), към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.
 • Кратки номера, номера за услуги с добавена стойност, номера с формат 098 8XХХХХХ, номера на тарифен план с марка „bob”, както и номера за други специализирани услуги не могат да се включват като номера от услугата “Любим номер”.
 • Всички останали услуги се тарифират съгласно действащите цени на Мтел.
 • Метод на таксуване за трафик за данни: на 1 КВ.
 • Таксуването се извършва на равни интервали от 60 секунди. Всеки започнат интервал се отчита и таксува с цената за една минута.
 • При достигане на включения трафик на максимална скорост, скоростта за пренос на данни ще бъде намалена до 64 Kbps.
 • Включеният трафик за данни се отнася само за мрежата на Мтел. 1 GB се равнява на 1024 МВ.
 • Месечната абонаментна такса се предплаща ежемесечно в пълния й размер.
 • Месечният кредитен лимит от 100 лв., валиден за текуща сметка (без ДДС), се прилага само за абонати на Мтел с новопридобита SIM карта. При условие че абонатът е заплатил три последователни месечни фактури, по негово желание кредитният му лимит може да бъде увеличен на 300 лв., валиден за текуща сметка (без ДДС).
 • За услугата „Семейство и приятели“ операторът има право да спре достъпа на Абоната до мрежата в случай на установено недобросъвестно потребление от негова страна. “Недобросъвестно потребление” се разбира всяко потребление, което е над 3000 минути на месец и което, макар да не представлява нетипичен трафик по смисъла на Общи условия за взаимоотношенията между "Мобилтел" EАД и абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на "Мобилтел" ЕАД по стандарти GSM и UMTS, води или може да доведе до затрудняване на осъществяване на повиквания от страна на останалите потребители на мрежите на Оператора. Повече за услугата Семейство и приятели.