Мтел смарт

 • Неограничени разговори към
  петима приятели
 • Минути към всички
  национални мрежи
 • До 3GB включен трафик за
  данни на максимална скорост

Избери план:

При 2-годишен договор: Мтел смарт xs Мтел смарт s Мтел смарт m Мтел смарт l Мтел смарт xl Open/Close
Месечна такса 12.90 лв. 16.90 лв. 24,90 лв. 34,90 лв. 59,90 лв.
Включени минути към 5 номера от групата Семейство и приятели без ограничение без ограничение без ограничение без ограничение без ограничение
Включени минути към всички национални мрежи 100 150 300 600 1 500
Допълнителни промоционални минути към всички национални мрежи

500

Mобилен интернет на максимална скорост 150 MB 750 MB 1500 MB 3 000 MB
Цена на минута разговор към всички мрежи в страната след изчерпване на включените минути 0,29 лв. 0,29 лв. 0,29 лв. 0,29 лв. 0,29 лв.
Цена на SMS към всички мрежи в страната 0,14 лв. 0,14 лв. 0,14 лв. 0,14 лв. 0,14 лв.
Допълнителен промоционален трафик за данни на максимална скорост 7000 MB
При 1-годишен договор: Мтел смарт xs Мтел смарт s Мтел смарт m Мтел смарт l Мтел смарт xl Open/Close
Месечна такса 12.90 лв. 16.90 лв. 24,90 лв. 34,90 лв. 59,90 лв.
Включени минути към 5 номера от групата Семейство и приятели без ограничение без ограничение без ограничение без ограничение без ограничение
Включени минути към всички национални мрежи 100 100 200 400 1000
Допълнителни промоционални минути към всички национални мрежи -
Mобилен интернет на максимална скорост 150 MB 750 MB 1500 MB 3000 MB
Цена на минута разговор към всички мрежи в страната след изчерпване на включените минути 0,29 лв. 0,29 лв. 0,29 лв. 0,29 лв. 0,29 лв.
Цена на SMS към всички мрежи в страната 0,14 лв. 0,14 лв. 0,14 лв. 0,14 лв. 0,14 лв.
 • Промоционалните условия на тарифа Мтел смарт XL са валидни при подписване на двугодишен договор. Предложението е в сила до 31 август 2014г.“
 • Промоцията включваща допълнителни национални минути е в сила до 31.05.2014г.
 • Предложението важи при сключване на договор за срок от 12 или 24 месеца.
 • При закупуване на устройство се сключва срочен договор за 24 месеца.
 • Всички цени са с ДДС.
 • Цена на МВ мобилен интернет за тарифа xs - 0.60 лв.
 • При достигане на включения в месечната такса трафик на максимална скорост за тарифи S, M, L и XL, скоростта за пренос на данни ще бъде намалена до 64 Kbps.
 • През първите 6 месеца от договора си абонат не може да сменя тарифния си план към план с по-ниска месечна такса.
 • Неизползваните минути и трафик за данни не се прехвърлят за следващия период на таксуване.
 • Включените минути не се отнасят за изходящи разговори към кратки номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги (включително към номера 131 и *88, Musicall, Mtel+, STUDIO 88, мобилния портал за забавления), номера от диапазон 0700, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.
 • Кратки номера, номера за услуги с добавена стойност, номера с формат 098 8XХХХХХ, номера на тарифен план с марка „bob”, както и номера за други специализирани услуги не могат да се включват като номера от услугата “СиП”.
 • Всички останали услуги се тарифират съгласно действащите цени на Мтел.
 • Метод на таксуване за трафик за данни: на 1 КВ.
 • Таксуването се извършва на равни интервали от 60 секунди. Всеки започнат интервал се отчита и таксува с цената за една минута.
 • При достигане на включения трафик на максимална скорост, скоростта за пренос на данни ще бъде намалена до 64 Kbps.
 • Включеният трафик за данни се отнася само за мрежата на Мтел. 1 GB се равнява на 1024 МВ.
 • Месечната абонаментна такса се предплаща ежемесечно в пълния й размер.
 • Месечният кредитен лимит от 100 лв., валиден за текуща сметка (без ДДС), се прилага само за абонати на Мтел с новопридобита SIM карта. При условие че абонатът е заплатил три последователни месечни фактури, по негово желание кредитният му лимит може да бъде увеличен на 300 лв., валиден за текуща сметка (без ДДС).
 • За услугата „Семейство и приятели“ операторът има право да спре достъпа на Абоната до мрежата в случай на установено недобросъвестно потребление от негова страна. “Недобросъвестно потребление” се разбира всяко потребление, което е над 3000 минути на месец и което, макар да не представлява нетипичен трафик по смисъла на Общи условия за взаимоотношенията между "Мобилтел" EАД и абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на "Мобилтел" ЕАД по стандарти GSM и UMTS, води или може да доведе до затрудняване на осъществяване на повиквания от страна на останалите потребители на мрежите на Оператора. Повече за услугата Семейство и приятели