Към Mtel Safe Surf

Mtel Safe Surf

Инсталиране и ръководства

ВАЖНО: Ако имате инсталирана антивирусна програма на вашия компютър, следвайте следните стъпки за да я премахнете преди да инсталирате Titanium Maximum Security 2011 software.

За да премахнете друга антивирусни програма е необходимо да направите следното:
  1. Изключете интернет връзката си.
  2. При Windows 2000 и Windows XP - изберете Start > Settings > Control Panel > Add or Remove Programs. При Windows XP - изберете Start > Control Panel > Add or Remove Programs. При Windows Vista - изберете Start > Control Panel > Uninstall a program.
  3. Изберете приграмата, която искате да премахнете. Антивирусната програма може да има допълнителни компоненти.
  4. Повторете стъпки 2 и 3, за да премахнете програмата. Свързаните компоненти имат същото продуктово наименование.
  5. Рестартирайте устройството. Не се свързвайте към мрежата или интернет, докато не инсталирате Titanium Maximum Security 2011.