Мтел М клас неограничен

РАЗГОВОРИ
Мтел М клас 2XL Мтел М клас 3XL Мтел М клас 4XL
Национални минути за разговори в България и роуминг в ЕСинформация

(без ограничение)

(без ограничение)

(без ограничение)
Включени минути за разговори в корпоративна група

(без ограничение)

(без ограничение)

(без ограничение)
Мобилен Интернет
Мобилен интернет
6 000 MB
10 000 MB
20 000 MB
Обем мобилен интернет в роуминг в ЕС/ЕИЗ по национални цени/условия и без прилагане на надценкаинформация
5 250 MB
7 000 MB
10 500 MB
Двойни допълнителни MB за
1.00 лв./мес.
6 000 MB
10 000 MB
20 000 MB
Роуминг
Максимални: брой минути + обем мобилен интернет + SMS-и в роуминг за държави от ЕС
-
400 мин. + 400 MB + 400 SMS
1200 мин. + 1200 MB + 1200 SMS
Международни
Включени минути за международни разговори към Зона 1, ЕС мобилни мрежи и мобилни и фиксирани мрежи в САЩ и Канада
300
600
1200
Съобщения
SMS-и към Мтел
-

(без ограничение)

(без ограничение)
Стандартна такса

3000лв./мес.

Поръчай

4000лв./мес.

Поръчай

6000лв./мес.

Поръчай

Пълна информация за пакетите
Условия

Повече информация за "плюс" пакетите

  • Всеки пакет е валиден единствено към съответната тарифа.
  • Всеки пакет може да се качва максимум по 1 от вид. ( По 1 пакет за минути и MB към всяка тарифа )
  • Пакетите са безсрочни и не се дължи неустойка за деактивация. При активация на „Плюс“ пакет договора се подновява.
  • След изразходване на посочения трафик на максимална скорост, скоростта на връзката се намалява до 64 Kbps.
  • Неизразходваните МВ от текущия месец НЕ се прехвърлят за следващия.