Мтел М клас

РАЗГОВОРИ
Мтел М клас S Мтел М клас M Мтел М клас L Мтел М клас XL
Национални минути за разговори в България и роуминг в ЕСинформация
200
400
800
1600
Включени минути за разговори в корпоративна група

(без ограничение)

(без ограничение)

(без ограничение)

(без ограничение)
Плюс национални минути (25% повече) само за 1.00 лв./мес.
50
100
200
400
Мобилен Интернет
Плюс MB само за 2.00 лв./мес.
1000 MB
2000 MB
4000 MB
8000 MB
Международни
Включени минути за международни разговори към Зона 1, ЕС, САЩ и Канада
20
40
80
160
Цена на минута/sms/MB
Цена на минута към всички мрежи в страната след изчерпване на включените минути
0,16
0,14
0,12
0,10
Стандартна такса

900лв./мес.

Поръчай

1300лв./мес.

Поръчай

1900лв./мес.

Поръчай

2500лв./мес.

Поръчай

Условия

Повече информация за "плюс" пакетите

  • Всеки пакет е валиден единствено към съответната тарифа.
  • Всеки пакет може да се качва максимум по 1 от вид. ( По 1 пакет за минути и MB към всяка тарифа )
  • Пакетите са безсрочни и не се дължи неустойка за деактивация. При активация на „Плюс“ пакет договора се подновява.
  • След изразходване на посочения трафик на максимална скорост, скоростта на връзката се намалява до 64 Kbps.
  • Неизразходваните минути или МВ от текущия месец НЕ се прехвърлят за следващия.
  • Националните минути в допълнителния пакет се изчерпват приоритетно преди включените национални минути в основния тарифен план.