Интернет за всички

Социална отговорност


В нашето общество обменът на информация и възможностите за образование и демократично участие са все повече свързани с използването на новите медии – всички форми на електронна комуникация. Въпреки това, възможностите за достъп до интернет и други цифрови информационни и комуникационни канали не са разпределени поравно и са силно зависими от социални и финансови фактори.Наричаме това „digital gap”, “digital divide”, „цифрово разделение“, „дигитална пропаст“.

Мтел, като част от А1 Telekom Austria Group, твърдо вярва, че светът на цифровите технологии трябва да бъде отворен за всички. Ето защо поема ангажимент за намаляване на „цифровото разделение“, ясно осъзнавайки, че освен огромни предимства то крие и рискове - по отношение защитата на личния живот и данни, съдържание и намеренията на някои потребители.


Въпреки че за много хора интернет вече е неделима част от всекидневието, все още има социални бариери за използването му в България. Интернет е ключът към повече знания, повече образование и равни възможности. Като водещ телеком Мтел не само непрекъснато инвестира в разширяването на широколентовата си инфраструктура, но също работи за приемането на целенасочени мерки за преодоляване на „дигиталната пропаст“. Ето защо Мтел стартира инициативата „Интернет за всички“, която си поставя за цел да работи за осигуряване на достъп до интернет на всички в България, независимо от тяхната възраст, образование и социално положение.


В допълнение към предоставянето на техническо оборудване на социални институции и учебни заведения в страната, Мтел съсредоточава усилията си и върху развитието и насърчаването на медийни умения. Заедно със специалисти с компетенции в детския и социален сектор, служителите на Мтел разработиха специална програма за обучение, в рамките на която деца се обучават безплатно.


Кампанията стартира през 2014 година с обучение за близо 500 деца – част от тях от социалните проекти, които телекомът подкрепя, а други – деца на служители в компанията, като част от новата програма „Интернет за всички“.Лектори в рамките на програмата бяха специалисти от компанията, които обучиха младежите безвъзмездно в основните правила за безопасна работа с интернет.


По време на заниманията децата се запознаха със значението на сигурността при работата в световната мрежа и как интернет може да бъде от полза, за да се учат нови неща. Това е и основната тема на книгата „Първи стъпки в интернет“, която Мтел издаде, за да може по лесен и достъпен начин подрастващите да осъзнаят колко е важно не само да могат да използват интернет, но и как да го правят по сигурен начин.


През 2015 кампанията достигна над 1500 деца в рамките на различни инициативи - срещи с деца на служители и презентации в рамките на социални проекти, които Мтел подкрепя.

Обученията бяха разделени в две възрастови категории – насочени към деца от 1 до 6 клас и такива в 7 и по-висок клас.

Издадена бе и втора книга „Другият речник за интернет“ с целева аудитория младежи между 13 и 17 години. В нея на достъпен и приятелски език са илюстрирани основните понятия и правила за безопасно общуване във виртуалното пространство.


През 2016 година желанието на Мтел е да продължи да обучава не само деца, но и техните родители, опитвайки се да скъсява дигиталната пропаст. Бяха издадени нови материали с образователна цел, които са достъпни и онлайн:


През годината около 1500 деца и възрастни присъстваха на лекции за компютърна грамотност. За първи път бяха организирани и проведени обучения за възрастни хора (над 55 години). Тази възрастова група дефинира огромен потенциал за работа, нужда от знания в дигиталната ера и желание за изразяване онлайн.


През 2017 година компанията се фокусира върху лекции относно как и с какви устройства се ползва интернет и как се комуникира грамотно онлайн. Заедно с фондация „Заедно в час“ Мтел проведе пилотни обучения в няколко училища, припомняйки на ученици между 3 и 8 клас колко е важно да уважаваме българския език и култура във виртуалното си общуване.


До средата на годината около 1400 деца и родители са взели участие в инициативата.