Семейство и приятели

С услугата „Семейство и приятели” ползваш преференциални условия при обаждания към определени номера от мрежата на Мтел. Техният брой, както и безплатните минути или по-ниските цени на изходящите повиквания към тях, зависят от тарифния план. Номера на услуги с добавена стойност, кратки номера и номера, започващи с 098 8XХХХХХ, номера на тарифен план с марка „bob”, както и номера за други специализирани услуги не могат да бъдат включвани в групата Семейство и приятели.

Първоначалното въвеждане на номерата в услугата е безплатно. Смяната им се извършва веднъж месечно – след края на текущия таксуващ период, и се тарифира по 0,60 лв

I. Въвеждане на номера в групата „Семейство и приятели”

1. Вариант 1 - чрез Мтел Меню (STK) или WAP
1.1. Набери *88 за Автоматичното гласово меню.
1.2. Натисни 6 за услугата „Семейство и приятели”.
1.3. Натисни 2 за въвеждане/промяна на номера чрез STK или WAP.
1.4. Натисни 1 за въвеждане на номера чрез STK или натисни 2 за въвеждане на номерата чрез WAP.
  • Ако си избрал опцията Мтел Меню (STK), ще чуеш: „Ще получите текстово съобщение, с което ще бъдете препратени към Мтел Меню, където безплатно можете да направите желаните промени. Моля, не прекъсвайте връзката!”. След това ще получиш push SMS, който директно ще те изпрати в менюто за „Семейство и приятели”, намиращо се в Мтел Меню (STK)
  • Ако SIM картата ти не поддържа Мтел Меню (STK), ще чуеш: „Вашата карта не поддържа тази услуга. Моля, изберете опция 3 за администриране на номерата чрез гласовото меню”. След това Автоматичното гласово меню (IVR) ще те върне в главното меню за „Семейство и приятели”, където можеш да избереш опция 3 и да въведеш номерата чрез Автоматичното гласово меню (IVR).
  • Ако си избрал WAP опцията, ще чуеш: „Ще получите текстово съобщение. Отворете връзката в него за безплатния WAP портал, където можете лесно и удобно да направите желаните промени”. След това ще получиш SMS с линк към WAP портала (m.mtel.bg) и, отваряйки го, ще можеш безплатно да направиш желаните промени. За да отвориш линка, е необходимо да имаш активна услуга GPRS и правилни WAP настройки.
  • Ако не си активирал услугата GPRS, ще чуеш: „Услугата GPRS не е активна за вашия номер. Можете безплатно да я активирате в нашия сайт www.mtel.bg”. След това Автоматичното гласово меню (IVR) ще те върне в главното меню за „Семейство и приятели”, откъдето можеш да избереш опция 3 и да въведеш номерата чрез Автоматичното гласово меню (IVR).

2. Вариант 2 – чрез Автоматичното гласово меню (IVR)
2.1. Набери *88 за Автоматичното гласово меню.
2.2. Натисни 6 за услугата „Семейство и приятели”.
2.3. Натисни 3 за въвеждане/промяна на номера чрез гласовото меню.
2.4. Натисни 1 за въвеждане на номера.
Ще чуеш: „Можете да въведете Х номера „Семейство и приятели”. Моля, въведете GSM кода и номера, който желаете да добавите, и натиснете #”.

2.5. Въведи номера, който желаеш да добавиш – 088XXXXXXX, и натисни #.
Ще чуеш: „Въведеният от вас номер е 088ХХХХХХХ. За да потвърдите и запазите въведения номер, натиснете 1. За корекция на номера натиснете 2. За отказ натиснете #”.
За повече информация можеш да се обърнеш към оператор на *88.

2.6. След като потвърдиш и запазиш номера с натискане на 1, ще чуеш: „Вашата заявка е приета. От 00,00 часа утре номерът ще бъде добавен към отстъпката за „Семейство и приятели”. След това IVR те връща на следното съобщение: „Можете да въведете Х номера „Семейство и приятели”. Моля, въведете GSM кода и номера, който желаете да добавите, и натиснете #” и продължава с точки 5 и 6.

II. Промяна на номер в „Семейство и приятели”

1. Вариант 1 – чрез Мтел Меню (STK)/WAP
1.1. Набери *88 за автоматичното гласово меню.
1.2. Натисни 6 за услугата „Семейство и приятели”.
1.3. Натисни 2 за въвеждане/промяна на номера чрез Мтел Меню (STK) или WAP.
1.4. Натисни 1 за промяна на номера чрез Мтел Меню (STK) или натисни 2 за промяна на номерата чрез WAP.
  • Ако си избрал опция Мтел Меню (STK), ще чуеш: „Ще получите текстово съобщение, с което ще бъдете препратени към Мтел Меню, където безплатно можете да направите желаните промени. Моля, не прекъсвайте връзката!”. След това ще получиш push SMS, който директно ще те изпрати в менюто за „Семейство и приятели” в Мтел Меню (STK).
  • Ако SIM картата ти не поддържа Мтел Меню (STK), ще чуеш: „Вашата карта не поддържа тази услуга. Моля, изберете опция 3 за администриране на номерата чрез гласовото меню”. След това Автоматичното гласово меню (IVR) ще те върне в главното меню за „Семейство и приятели”, където ще можеш да избереш опция 3 и да промениш номерата чрез Автоматичното гласово меню (IVR).
  • Ако си избрал опция WAP, ще чуеш: „Ще получите текстово съобщение. Отворете връзката в него за безплатния WAP портал, където можете лесно и удобно да направите желаните промени”. След това ще получиш SMS с линк към WAP портала (m.mtel.bg) и, отваряйки го, ще можеш безплатно да направиш желаните промени. За да отвориш линка, е необходимо да имаш активна услуга GPRS и правилни WAP настройки.
  • Ако не си активирал услугата GPRS, ще чуеш: „Услугата GPRS не е активна за вашия номер. Можете безплатно да я активирате в нашия сайт www.mtel.bg”. След това Автоматичното гласово меню (IVR) ще те върне в главното меню за „Семейство и приятели”, където ще можеш да избереш опция 3 и да промениш номерата чрез Автоматичното гласово меню (IVR).

2. Вариант 2 - чрез Автоматичното гласово меню (IVR)
2.1. Набери *88 за Автоматичното гласово меню.
2.2. Натисни 6 за услугата „Семейство и приятели”.
2.3. Натисни 3 за въвеждане/промяна на номера чрез гласовото меню.
2.4. Натисни 2 за промяна на номера.
Ще чуеш: „Можете да промените Х номера „Семейство и приятели”. Моля, въведете GSM номера, който желаете да промените и натиснете #”.

2.5. Въведи номера, който желаеш да промениш – 088XXXXXXX, и натисни #.
Ще чуеш: „Моля, въведете GSM номера, който желаете да добавите, и натиснете #”.

2.6. Въведи новия номер, който желаеш да добавиш – 088XXXXXXX, и натисни #.
Ще чуеш: „Вие избрахте да замените номер 088ХХХХХХХ с 088ХХХХХХХ. За да потвърдите и запазите избраната промяна, натиснете 1. За корекция на номера натиснете 2. За отказ натиснете #”.

2.7.След като потвърдите промяната с 1, в Автоматичното гласово меню (IVR) ще се чуе следното съобщение: „Вашата заявка е приета. От 00,00 часа утре номерът ще бъде добавен към отстъпката за Семейство и приятели”.
След това Автоматичното гласово меню (IVR) ще се върне на следното съобщение: „Можете да промените Х номера „Семейство и приятели”. Моля, въведете GSM номера, който желаете да промените, и натиснете #” и продължава с точки 5 и 6.

Важно е да знаеш:

Въвеждането и промяната на номера трябва да бъдат последвани от съобщението „Вашата заявка е приета. От 00,00 часа утре номерът ще бъде добавен към отстъпката за „Семейство и приятели”. В противен случай промените няма да бъдат отразени.

III. За да чуеш активните номера в „Семейство и приятели”, следвай стъпките:

1. Набери *88 за автоматичното гласово меню.
2. Натисни 6 за услугата „Семейство и приятели”.
3. Натисни 4 за информация за активните номера в услугата „Семейство и приятели”.
4. Натисни 1, за да получиш активните номера под формата на SMS; Натисни 2, за да чуеш активните номера от гласовото меню.
livechat