Фондация „Очи на четири лапи”

Отговорност

Фондация „Очи на четири лапи”

От 2003 година сме основен спонсор на фондация „Очи на четири лапи”. Мисията на неправителствената организация е рехабилитация и реинтеграция на хора със сетивни увреждания с помощта на служебни кучета. Фондацията oбучава кучета водачи и безвъзмездно ги предоставя на слепи хора, които също минават курс на обучение за работа и живот с домашните любимци. С подкрепата на Мтел фондация „Очи на четири лапи”:

  • Осигури обучението на първия за България инструктор за кучета водачи;
  • Изгради мрежа от приемни семейства за социализация на бъдещи кучета водачи;
  • Откри център за рехабилитация на хора със сетивни увреждания с помощта на кучета водачи;
  • Дари безвъзмездно повече от 50 кучета водачи на незрящи хора.