Дейта център услуги

Облачни услуги от категория инфраструктура като услуга (Infrastructure as a Service), Ви позволяват да използвате хардуерните и системни ресурси на предефинирани сървърни конфигурации.