Cloud

Корпоративни решения


Cloud SaaS

Облачните услуги от категория софтуер като услуга (Software as a Service) Ви дават възможност да използвате различни софтуерни приложения без да се налага да инвестирате в разработването и поддръжката им.


Cloud IaaS

Облачни услуги от категория инфраструктура като услуга (Infrastructure as a Service), Ви позволяват да използвате хардуерните и системни ресурси на предефинирани сървърни конфигурации.