Mtel BUSINESS NET WINGS

 • От 01.07.2014 още по-ниски цени
  за МB за мобилен интернет в роуминг
  в сравнение
  със стандартните цени
 • С повече включени MB за сърфиране
  сега вече 25 или 100
 • Мобилен интернет в държавите от ЕС
  както и Турция, Норвегия, Лихтенщайн,
  Исландия, Сърбия, Македония и Швейцария