Mtel BUSINESS
NET WINGS

 • От 01.07.2014 още по-ниски цени
  за МB за мобилен интернет в роуминг
  в сравнение
  със стандартните цени за пренос на данни
 • С повече включени MB за сърфиране
  сега вече 25 или 100
 • Мобилен интернет в държавите от ЕС
  както и Турция, Норвегия, Лихтенщайн,
  Исландия, Сърбия, Македония и Швейцария
Сърфирайте свободно!

Винаги онлайн с пакет за мобилен интернет в роуминг - Mtel BUSINESS NET WINGS! Вземете пакет с включени 25 или 100 МВ и открийте свободата да сърфирате от всяка точка на света.

Заявете желанието си да ползвате Mtel BUSINESS NET WINGS при вашия личен консултант или в някой от магазините на Мтел и подпишете анекс за избор на тарифен план.
Нови по-ниски цени за MB, валидни от 01.07.2014 г.

Пакети Цена на пакета Цена на 100 КB в пакета Включени МВ
BUSINESS NET WINGS 25 8,90 лв. 0,03 лв. 25
BUSINESS NET WINGS 100 19,90 лв. 0,02 лв. 100

Всички цени са без ДДС.
 • Начин на таксуване – на 100 КB.
 • Цената на изпратените MMS-и се определя от мрежата, в която се намира абонатът. Таксува се трафикът, който е генериран при изпращането и при получаването на MMS-а в роуминг, за всеки започнат интервал.
 • Валидност на пакета: един цикъл на фактуриране, като се подновява автоматично с всеки следващ цикъл до момента на деактивация.
 • Пакетите са валидни за всички мрежи в държавите от Европейския съюз, Норвегия, Лихтенщайн и Исландия, както и в препоръчителните мрежи в Турция, Сърбия, Македония и Швейцария. Във всички останали мрежи тарифирането е според роуминг тарифния план. Така се тарифира и трафикът над включените в пакета МВ преди началото на новия цикъл на фактуриране, когато се стартира новият пакет (ако допълнително не е деактивиран).
 • Според роуминг тарифния план се таксува и трафикът над включените в пакета МВ преди началото на новия цикъл на фактуриране при самото стартиране на новия пакет (в случай, че той не е деактивиран).