Мтел без граници 2XS

РАЗГОВОРИ
Мтел без граници 2XS
Минути изходящи разговори към всички национални мрежи
50
Минути изходящи разговори към мобилни и фиксирани мрежи на Мобилтел
50
Цена на минута/sms/MB
Цена на минута изходящ разговор към всички национални мрежи
0,35 лв.
Цена на 1 SMS към мобилни мрежи в страната
0,25 лв.
Цена на 1 SMS към всички международни мрежи
0,40 лв.
Цена на 1 MB трафик на данни за мобилен интернет
0.60 лв.
Стандартна такса

599лв./мес.

7.99 лв./мес.

Поръчай

Условия