Предварителните поръчки от сайта на Мтел започнаха.