Активиране и тарифи

Прима клиентите вече могат да ползват и услуги за пренос на данни в мрежите на всички роуминг партньори, с които Мтел има споразумение за пренос на данни.

Прима роуминг е услуга, която е активна за всеки Прима абонат. Можете да деактиврате / активирате повторно Прима роуминг по един от следните начини:

 • чрез SMS, изпратен на номер 1781 с текст "start" за активиране или с текст "stop" - за деактивиране.
 • чрез обаждане на *88;

Заявката за активиране трябва да е направена, докато клиентът е в мрежата на Мтел (в България) от номера, на който иска да се активира/ деактивира Прима роуминг.

Допуска се активиране или деактивиране на услугата веднъж дневно.

Активирането чрез SMS е безплатно.

Ако се намирате в пограничен район на България и искате да предотвратите нежелано регистриране към чужд оператор, е необходимо да преминете на „ръчен” режим (manual) и да изберете Мтел за своя мрежа.

Всички Прима абонати ползват Стандартната роуминг тарифа Eurotariff като роуминг тарифен план. От 01.07.2014 г. са валидни нови цени за разговори в Еврозоната:

 

Стандартна роуминг тарифа - EUROTARIFFИзходящо повикване към ЕСИзходящо повикване извън ЕСВходящо повикванеSMSЦена на MB
Зона 1 - Страни в ЕС 0,445 лв. 6,99 лв. 0,117 лв. 0,14 лв. 0,469 лв.
Зона 2 6,99 лв. 6,99 лв. 2,99 лв. 1,29 лв. 23,90 лв.


Всички цени са с ДДС.

 • Метод на тарифиране на изходящи повиквания от зона 1 към зона 1: първоначален интервал от 30 секунди и последващо тарифиране на секунда.
 • Метод на тарифиране на входящи повиквания в зона 1 – на секунда, считано от първата секунда.
 • Метод на тарифиране за всички останали повиквания: на 60 секунди.
 • Метод на тарифиране за пренос на данни в Зона 1: на 1 КВ.
 • Метод на тарифиране за пренос на данни в Зона 2: на 100 КВ.
 • Метод на тарифиране за всички останали повиквания – на 60 секунди.
 • Цената на MMS се определя от зоната, в която се намира абонатът. Тарифира се трафикът, който е генериран при изпращането и получаването на MMS в роуминг за всеки започнат интервал.
 • Цената на входящите повиквания и изпратените кратки съобщения се определя от зоната, в която се намира абонатът.
 • Провеждането на видео разговори (изходящи и входящи) се таксуват по цената на гласова телефония, умножена по две.
 • Повикванията до номера с добавена стойност се тарифират по цените, предоставени от роуминг партньорите на Мобилтел.
 • За да инициирате повикване в роуминг е необходима да имате минимална наличност по картата 3 лв.
Зони
Стандартната роуминг тарифа покрива 2 зони:
Зона 1 - Страни от Европейския съюз + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Исландия, Испания, Ирландия, Италия, Карибски о-ви (Мартиника, Гваделупа, Френска Гвиана), Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Чехия, Швеция
Зона 2 - Всички останали страни.

Всеки Прима абонат може да получава входящи повиквания и SMS в мрежите на всички роуминг партньори на Мтел. Прима абонатите могат и да извършват изходящи обаждания в мрежите на тези роуминг партньори, в които се поддържа активен Прима роуминг. За да проверите дали в държвата, която ще посещавате се поддържа активен Прима роуминг, както и държавите и операторите, в които може да ползвате услугата за пренос на данни, моля избeрете я от падащото меню:

Внимание: От 01.07.2014 г. имате възможност да изберете Алтернативен доставчик на роуминг услуги за гласови повиквания, SMS и пренос на данни в рамките на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Тази възможност е приложима при наличие на сключен договор с Алтернативен доставчик на роуминг услуги. „Алтернативен доставчик на роуминг услуги“ е предприятие, различно от местния доставчик, което предоставя регулирани роуминг услуги на територията на ЕС, при спазване на изискванията на националното законодателство.

Обажданията към Центъра за обслужване на клиенти *88 се тарифират спрямо действащите цени на Мтел.